Fritidsulykkesforsikring

Grunnforsikring

Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Kode G på kortet
LOfavør Grunnforsikring - økonomisk førstehjelp ved dødsfall.
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.

Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år.

Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, deretter trappes den ned til fylte 67 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever. Hvilke forbund som har LOfavør Grunnforsikring finner du på oversikten i Forbundenes forsikringer.

Meld dødsfall

I forbindelse med dødsfall må det sendes inn skjema til SpareBank 1 Forsikring. Husk skifteattest med oversikt over arvinger eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger.

Skjema kan du laste ned eller fylle ut her: Melding om dødsfall

 

Slik gjør du

  1. Når et medlem/ektefelle/samboer går bort (avhengig av/om evt. hvilken dødsfallsforsikring det gjelder) skal skjemaet "melding om dødsfall" fylles ut.
  2. Skjemaet fylles ut så godt som mulig og sendes SpareBank 1 Forsikring for eventuell utbetaling.

SpareBank 1 Forsikring
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo