Kollektiv-hjem

Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet dvs at det er forbundene og medlemmene som eier denne forsikringen. 
Denne innboforsikringen har ingen øvre forsikringssum totalt sett, dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. 
Det er kun 3 000.- i egenandel, men dersom flere i husstanden har denne forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skader over kr 1000.-
Student- og lærlingmedlemmer betaler heller ingen egenandel ved skader over kr 1000.-
NB! Innboforsikringen er inkludert i medlemskapet ditt med mindre du har reservert deg eller er elevmedlem.
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring

Hva forsikringen omfatter
Hvem dekkes
Tyveriforsikring
Uhellsdekning
Flytteforsikring
Rettshjelp- og ansvarsdekning
ID Tyveri
Vilkår
 • Innbo og løsøreforsikringen omfatter bl annet:

  • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
  • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
  • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
  • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
  • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

  Forsikringen gjelder på:

  • Medlemmets faste bosted i Norden
  • I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
  • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
  • På nytt bosted etter flytting
  • Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Forsikringen gjelder for:

  • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner, samboer og
   andre medlemmer av den faste husstanden* som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret
  • Barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme eller som bor borte
    pga. utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
  • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år

  * Bokollektiv og lignende regnes ikke som husstand

 • Forsikringen dekker bl. annet:

  • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 30 000.- pr gjenstand
  • Tyveri av barnevogn, tilhenger
  • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr 30 000.- 
  • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 30 000.-
  • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 30 000.-

  Sykkelforsikring

  • Dekker tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet med inntil kr. 30 000.-
  • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 30 000.-
  • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun kr 1 500.-

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander
  DVs Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende.
  Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Flytteforsikring dersom du flytter selv.

  • Gjelder flytting innenfor Norden
  • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
  • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
  • Tyveri med inntil kr 100 000.-
  • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000.-

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson

  Rettshjelpforsikring*
  Dekker:
  - Utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000
  ‒ Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende
  ‒ Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak
  ‒ Dekker utgifter til:
  ‒ Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner
  Dekker ikke:
  ‒Tvist i forbindelse med yrke/erverv
  ‒Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett)
  ‒Tvist som gjelder motorvogn

  Rettslig erstatningsansvar*
  Dekker:
  ‒ Erstatningsansvar i egenskap av privatperson
  ‒ Maks. erstatning 5 millioner (Egenandel kr 3 000)
  Dekker ikke:
  ‒ Ansvar overfor egen familie
  ‒ Som eier, fører av motorvogn, arbeidsmaskin etc.
  ‒ Utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet
  ‒ Overføring av smittsom sykdom

  *Sjekk med Sparebank 1 forsikring om den konkrete sak er erstatningsmessig
  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder 

 • ID-tyveri
  - Gjelder i Norden
  ID tyveri er når noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis (pass, førerkort, bankkort)
  for å ta opp et lån, kreditt, kjøpe mobiltelefoner eller andre varer og tjenester med den hensikt
  å begå svindel eller kriminell handling.