Kollektiv-hjem

Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet dvs at det er forbundene og medlemmene som eier denne forsikringen. Kodebokstav H på kortet.
Kollektiv hjem er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum
Kun 3 000.- i egenandel
Dersom flere i husstanden har denne forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skader over kr 1000.-
NB! Innboforsikringen er inkludert i medlemskapet ditt med mindre du har reservert deg eller er elevmedlem.
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring

Hva forsikringen omfatter
Hvem dekkes
Tyveriforsikring
Uhellsdekning
Flytteforsikring
Rettshjelp- og ansvarsdekning
Vilkår
 • Innbo og løsøreforsikringen omfatter bl annet:

  • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
  • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
  • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
  • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
  • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

  Forsikringen gjelder på:

  • Medlemmets faste bosted i Norden
  • I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
  • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
  • På nytt bosted etter flytting
  • Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Forsikringen gjelder for:

  • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner, samboer og
   andre medlemmer av den faste husstanden* som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret
  • Barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme eller som bor borte
    pga. utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
  • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år

  * Bokollektiv og lignende regnes ikke som husstand

 • Forsikringen dekker bl. annet:

  • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 25 000.- pr gjenstand
  • Tyveri av barnevogn, tilhenger
  • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr 25 000.-
  • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 25 000.-
  • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 25 000.-

  Sykkelforsikring

  • Dekker tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet med inntil kr. 25 000.-
  • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 25 000.-
  • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun kr 1 500.-

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander
  DVs Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende.
  Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Flytteforsikring dersom du flytter selv.

  • Gjelder flytting innenfor Norden
  • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
  • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
  • Tyveri med inntil kr 100 000.-
  • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000.-

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

  • Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson
  • Sjekk med Sparebank 1 forsikring om den konkrete sak er erstatningsmessig

  Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

Spørsmål om kollektiv hjemforsikring?

 Ring Medlemstelefonen på

815 32 600 tast 12deretter 1

 Lurer du på hvilke forsikringer du har gjennom ditt forbund?

 Se 'Forbundenes forsikringer' eller logg deg inn på din medlemsside.

Melde skade?

Meld skade på nett

Du blir sendt til nettløsningen til SpareBank 1 Forsikring. Du kan logge inn med BankID fra alle norske banker.

Ring 02300 hele døgnet for å melde skade.
Er du i utlandet, ring: +47 915 02300