For å gjøre jobben din som tillitsvalgt enklere har vi samlet en rekke informasjon og nyttige hjelpemidler du kan bruke.
Her finner du alt fra filmer og radiospotter til LOfavør presentasjoner og skolering.
Du finner også informasjon om forbundet ditt og andre nyttige ressurser du står fritt til å benytte

Her finner du som tillitsvalgt en oppdatert versjon av planlagte markedsaktiviteter 2017 fra LOfavør 

Bilde av LOfavør aktivitetsplan

Last ned aktivitetsplanen 2017

Her finner du alt materiell som blir brukt i forbindelse med aktivitetsplanen til LOfavør som filmer/radiospotter- annonser- brosjyrer etc .
Dette er nyttige hjelpemidler for deg som tillitsvalgt når du skal planlegge egne aktiviteter som medlemsmøter og verveaktiviteter

 

Kollektiv hjemforsikring

Høytid for brann
Brosjyren høytid for brann pdf

Profilkampanjen: Fordelene ved å være mange er mange
Målsettingen med aktiviteten er å opprettholde den høye kjennskapen til LOfavør, og å styrke assosiasjonene til trygghet i privatlivet.

Her er lenken inn til alle profilfilmene i denne kampanjen
Profilfilm – Maurenes hevn
Profilfilm – Bursdag
Profilfilm – Ball

Aktiviteten 'Husk hva du har'
Målet er å øke kunnskapen om LOfavør Kollektiv hjem ved å fokusere på det unike ved forsikringen - ingen øvre forsikringssum. Vi har derfor laget noen filmer som illustrerer dette på en enkel måte. 
Vi håper det vil gjøre LOfavør Kollektiv hjem mer kjent, da 25 % av medlemmene vet ikke at de har den. 

Presentasjon av Kollektiv hjemforsikring - PowerPoint

Innstikk i fagbladene - PDF

Filmer
LOfavør Husk hva du har student
LOfavør Husk hva du har
LOfavør Husk hva du har- instruksjon

Radiospotter

 

Her finner du oppdaterte og riktige LOfavør logoer, samt informasjon om hvordan du skal bruke vår profil på riktig måte om du skal lage reklamemateriell/informasjonsmateriell eller bruke vår profil på reklameartikler eller klær.

LOfavør logo & profil