Kollektiv hjemforsikring

Høytid for brann
Brosjyren høytid for brann pdf

Profilkampanjen: Fordelene ved å være mange er mange
Målsettingen med aktiviteten er å opprettholde den høye kjennskapen til LOfavør, og å styrke assosiasjonene til trygghet i privatlivet.

Her er lenken inn til alle profilfilmene i denne kampanjen
Profilfilm – Maurenes hevn
Profilfilm – Bursdag
Profilfilm – Ball

Aktiviteten 'Husk hva du har'
Målet er å øke kunnskapen om LOfavør Kollektiv hjem ved å fokusere på det unike ved forsikringen - ingen øvre forsikringssum. Vi har derfor laget noen filmer som illustrerer dette på en enkel måte. 
Vi håper det vil gjøre LOfavør Kollektiv hjem mer kjent, da 25 % av medlemmene vet ikke at de har den. 

Presentasjon av Kollektiv hjemforsikring - PowerPoint

Innstikk i fagbladene - PDF

Filmer
LOfavør Husk hva du har student
LOfavør Husk hva du har
LOfavør Husk hva du har- instruksjon

Radiospotter