Tabellen under gir en oversikt over hvilke forsikringsordninger de ulike forbundene har.

Logg inn på min side for å se hvilke forsikringer du har.

Klikk på lenkene under for å få opp forbundsbrosjyren i PDF.(Vær oppmerksom på at fordelene kan ha endret seg siden brosjyrene ble laget, og at det er informasjonen som står på lofavor.no som til enhver tid er gjeldende)

Nr Forbund  A   B   F   G   H   K  O   R   J 
67 Arbeiderbevegelsens Presseforbund          X         
26 Dramatikerforbundet          X         
94 EL og IT Forbundet      X   X   X     X   X   
80 Fagforbundet    X       X  X  X   
70 Fellesforbundet      X   X   X         
71 Fellesorganisasjonen           X       X   
87 Forbundet for Ledelse og Teknikk      X   X   X       X   X 
81 Handel og Kontor      X   X   X       
79 Industri Energi      X   X   X       X 
98 Creo forbundet for kunst og kultur        X   X         X 
93 Norges offisers- og spesialistforbund        X   X     X   X   X 
86 Norsk Arbeidsmandsforbund       X   X   X     X    X 
88 Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund       X   X   X     X   X   X 
25 Norsk Flygerforbund          X       X   
77 Norsk Jernbaneforbund                  
24 Kabinansattes Forbund og Norsk Kabinforening          X        X
63 Norsk Lokomotivmannsforbund                  X
23 Norsk Manuellterapeutforening          X       X 
84 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund       X   X   X     
78  Fagforbundet Post og finans  X     X   X   X     X   X   X 
64 Norsk Sjømannsforbund        X   X       X  X 
75 Norsk Tjenestemannslag          X       X   
96 Norsk Transportarbeiderforbund Nå endel av Fellesforbundet      X   X   X         
22 Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon          X       X   
95 Skolenes Landsforbund          X     X  X   X 
27 Norsk Sjøoffisersforbund         X        
28 Forfatterforbundet         X        

A  er arbeidsulykkesforsikring
B  er Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (denne forsikringen er delt så C og K tilhører også deler av forsikringen)  
F  er Fritidsulykkesforsikring
G  er Grunnforsikringen
H  er LOfavør Innboforsikring
O  er Fagforbundet Stønadskasse, Fagforbundet Post og finans sin uføre- og dødsfallsforsikring, NFFs gruppeforsikring,  NNNs Uføreforsikring og NAFs Gruppeforsikring, NOFs Gruppeforsikring, SL`s uføre/ulykkesforsikring og EL og IT forbundets Uføre- og ektefelleforsikring
R  er LOfavør Reiseforsikring og Fagforbundets reiseforsikring
J   er LOfavør Advokatforsikring