Kollektive avtaler lønner seg
I kollektive forsikringsavtaler som gjelder alle medlemmer, er prisen for forsikringen
vesentlig lavere enn ved individuell tegning. Dette er fordi gjennomsnittlig bruk av forsikringen er langt høyere ved individuell tegning enn når hele grupper tilsluttes forsikringen samlet.

Den gunstigste ordningen er forbeholdt LOforbund som inngår kollektiv avtale for alle sine medlemmer, men også klubber/foreninger i LO får en svært rabattert pris når de tegner kollektiv avtale om advokat-forsikring. Ordinær pris: Kr 209,-/mnd eller kr 2 508,-/år.

Kollektiv avtale for klubber og foreninger gjennom LOfavør
(kr 80,-/mnd eller kr 960,-/år)
Klubber og foreninger i LO kan tegne kollektiv avtale gjennom LOfavør. Dette tilbudet er aktuelt for forbund som ikke har kollektiv avtale om advokatforsikring. Ved kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forsikringen bestilles av klubben/foreningen gjennom LOfavør.

Kollektiv avtale for LO-forbund
(kr 53,-/mnd eller kr 636,-/år)
LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forbundet inngår forsikringsavtalen direkte med HELP.

Her kan du lese mer om Advokatforsikringen og laste ned brosjyren