LOfavør-logoene kan fritt lastes ned og brukes så lenge retningslinjene for korrekt bruk følges.

Dette er LOfavør sin hovedlogo. Denne varianten skal primært brukes når plassen tillater det. Det forutsetter bruk på en lys bakgrunn som gir god kontrast og en korrekt gjengivelse av profilfargene.
 
Hovedlogoen til LOfavør er sammensetningen av navnetrekket og LO-symbolet. Det er ikke tillatt å endre størrelser eller plassering i forhold til hverandre eller bruke andre farger på hovedlogoen enn de som er definert. Det er heller ikke tillatt å endre retning på hovedlogoen. 

Logoer

Logo for hvit/lys bakgrunn - png

Logo for mørk bakgrunn - png

Logo for rød bakgrunn

Slik bruker du logoen