Ved arbeidsrelaterte eller kontingent spørsmål, må du ta kontakt med ditt forbund.

Under finner du en oversikt over svar på vanlig problemstilliger:

Du finner en oversikt over de ulike LO forbundene her.

Er du fortsatt usikker, ring LOfavør på 416 06 600, tast 3 så 1. Du kan også sende e-post til post@lofavor.no.

Endre personopplysninger

Det er ditt forbund som skal ha informasjon og som kan endre dine personopplysninger, som blant annet navnebytte, adresseendring, type medlemskap med mer. Herfinner du oversikt over de ulike LO forbundene. 

Inn og utmeldinger

Skal du melde deg inn eller ut av et forbund, så må du kontakte ditt forbund. Innmelding krever at du fyller ut innmeldingsskjema, mens utmelding krever skriftlig henvendelse til ditt forbund. Her finner du oversikt over de ulike LO-forbundene

Melde dødsfall

Melding om dødsfall skal meldes til det forbundet medlemmet står registrert i. Er du pårørende og ikke vet hvilket forbund, så finner du opplysningene på medlemskortet. Du kan også ringe LOfavør på 416 06 600 tast 3 deretter 1, hvis du er usikker. Her finner du oversikt over de ulike LO forbundene.

Melding om dødsfall skjema finner du både på norsk og engelsk. Husk å legge ved skifteattest med oversikt over arvinger, eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger. Det er SpareBank 1 Forsikring som administrerer og som utbetaler eventuelle forsikringer.

Medlemskortet er først og fremst et bevis på medlemskap i et LO-forbund. Kortet er også nøkkelen til fordelene som ligger i fordelsprogrammet LOfavør. 

>
  <br>
</p>

<p>
  <strong>Kortets forside:
  <br></strong>
</p>

<ol>
  <li>Medlemmets navn
  </li>

  <li>Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
  </li>

  <li>Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap
  </li>

  <li>Utløpsdato
  </li>

  <li>Ditt forbunds logo
  </li>
</ol>

<p>
   
</p>

<p>
  <strong>Følgende forsikringer kan finnes på kortet:</strong>
</p>

<ul>
  <li class=

Kortets forside:

 1. Medlemmets navn
 2. Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
 3. Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap. Obs: ikke alle forbund har forsikringskoder på medlemskortet.
 4. Utløpsdato
 5. Ditt forbunds logo

Følgende forsikringer kan finnes på kortet:

 • A er Postkoms arbeidsulykkesforsikring
 • B er Fagforbundets Gruppeforsikring(denne forsikringen er delt så C og K tilhører også deler av forsikringen) - NNNs Uføreforsikring og NAFs Gruppeforsikring
 • F er Fritidsulykkesforsikring
 • G er Grunnforsikringen
 • H er Kollektiv Hjem
 • O er Fagforbundet Stønadskasse, Postkoms uføre- og dødsfallsforsikring, NFFs gruppeforsikring, NOFs Gruppeforsikring og EL og IT forbundets Uføre- og ektefelleforsikring
 • R er LOfavør reiseforsikring, både topp og standard
 • J er LOfavør Advokatforsikring

Det er kun de obligatoriske forsikringene som ditt forbund har felles for alle medlemmene som står på kortet (med noen unntak, f.eks. reserverte). LOfavør-forsikringer du har kjøpt på egenhånd er ikke markert på kortet.

Her finner du forbundenes forsikringer

Hva står HGF for?

HGF står altså for Kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritidsulykkesforsikring.

For å søke stipend, må du kontakte forbundet du er medlem av. LOfavør har ikke stipendordninger. 

Dette gjelder både til utdanning og etterutdanning.

416 06 600