Ved arbeidsrelaterte eller kontingent spørsmål, må du ta kontakt med ditt forbund.

Under finner du en oversikt over svar på vanlig problemstilliger:

Du finner en oversikt over de ulike LO forbundene her.

Er du fortsatt usikker, ring LOfavør på 815 32 600, tast 3 så 1. Du kan også sende e-post til post@lofavor.no.

Medlemskortet er først og fremst et bevis på medlemskap i et LO-forbund. Kortet er også nøkkelen til fordelene som ligger i fordelsprogrammet LOfavør. 

>
  <br>
</p>

<p>
  <strong>Kortets forside:
  <br></strong>
</p>

<ol>
  <li>Medlemmets navn
  </li>

  <li>Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
  </li>

  <li>Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap
  </li>

  <li>Utløpsdato
  </li>

  <li>Ditt forbunds logo
  </li>
</ol>

<p>
   
</p>

<p>
  <strong>Følgende forsikringer kan finnes på kortet:</strong>
</p>

<ul>
  <li class=

Kortets forside:

 1. Medlemmets navn
 2. Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
 3. Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap. Obs: ikke alle forbund har forsikringskoder på medlemskortet.
 4. Utløpsdato
 5. Ditt forbunds logo

Følgende forsikringer kan finnes på kortet:

 • A er Postkoms arbeidsulykkesforsikring
 • B er Fagforbundets Gruppeforsikring(denne forsikringen er delt så C og K tilhører også deler av forsikringen) - NNNs Uføreforsikring og NAFs Gruppeforsikring
 • F er Fritidsulykkesforsikring
 • G er Grunnforsikringen
 • H er Kollektiv Hjem
 • O er Fagforbundet Stønadskasse, Postkoms uføre- og dødsfallsforsikring, NFFs gruppeforsikring, NOFs Gruppeforsikring og EL og IT forbundets Uføre- og ektefelleforsikring
 • R er LOfavør reiseforsikring, både topp og standard
 • J er LOfavør Advokatforsikring

Det er kun de obligatoriske forsikringene som ditt forbund har felles for alle medlemmene som står på kortet (med noen unntak, f.eks. reserverte). LOfavør-forsikringer du har kjøpt på egenhånd er ikke markert på kortet.

Her finner du forbundenes forsikringer

815 32 600