Ved arbeidsrelaterte eller kontingent spørsmål, må du ta kontakt med ditt forbund.

Under finner du en oversikt over svar på vanlig problemstilliger:

Du finner en oversikt over de ulike LO forbundene her.

Er du fortsatt usikker, ring LOfavør på 416 06 600, tast 3 så 1. Du kan også sende e-post til post@lofavor.no.

Endre personopplysninger

Det er ditt forbund som skal ha informasjon og som kan endre dine personopplysninger, som blant annet navnebytte, adresseendring, type medlemskap med mer. Herfinner du oversikt over de ulike LO forbundene. 

Inn og utmeldinger

Skal du melde deg inn eller ut av et forbund, så må du kontakte ditt forbund. Innmelding krever at du fyller ut innmeldingsskjema, mens utmelding krever skriftlig henvendelse til ditt forbund. Her finner du oversikt over de ulike LO-forbundene

Melde dødsfall

Melding om dødsfall skal meldes til det forbundet medlemmet står registrert i. Er du pårørende og ikke vet hvilket forbund, så finner du opplysningene på medlemskortet. Du kan også ringe LOfavør på 416 06 600 tast 3 deretter 1, hvis du er usikker. Her finner du oversikt over de ulike LO forbundene.

Melding om dødsfall skjema finner du både på norsk og engelsk. Husk å legge ved skifteattest med oversikt over arvinger, eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger. Det er SpareBank 1 Forsikring som administrerer og som utbetaler eventuelle forsikringer.

For å søke stipend, må du kontakte forbundet du er medlem av. LOfavør har ikke stipendordninger. 

Dette gjelder både til utdanning og etterutdanning.

416 06 600