Trykk på plussknappene under for å få svar på det du ønsker å endre

Melding om dødsfall skal meldes til det forbundet medlemmet står registrert i. Er du pårørende og ikke vet hvilket forbund, så finner du opplysningene på medlemskortet. Du kan også ringe LOfavør på 815 32 600 tast 3 deretter 1, hvis du er usikker. Her finner du oversikt over de ulike LO forbundene.

Melding om dødsfall skjema finner du her både på norsk og engelsk. Husk å legge ved skifteattest med oversikt over arvinger, eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger. Det er SpareBank 1 Forsikring som administrerer og som utbetaler eventuelle forsikringer.

Det er ditt forbund som skal ha informasjon og som kan endre dine personopplysninger, som blant annet navnebytte, adresseendring, type medlemskap med mer. Her finner du oversikt over de ulike LO forbundene. 

Skal du melde deg inn eller ut av et forbund, så må du kontakte ditt forbund. Innmelding krever at du fyller ut innmeldingsskjema, mens utmelding krever skriftlig henvendelse til ditt forbund. Her finner du oversikt over de ulike LO-forbundene. 

Send en e-post til post@lofavor.no

815 32 600

Tast 31