Vi har utviklet LOfavør-appen over tid og startet fra dag én med en-til-en kommunikasjon. Målet var et verktøy for medlemmene. Vi kunne raskt gått i fella og levert en mobilversjon av nettsidene våre. Men vi stilte de rette spørsmålene tilbake til oss selv når alle i virksomhetene og organisasjonene rundt oss etterlyste en mobil app.

Oppsummert ga spørsmålene oss svar på hva vi skulle bruke appen til. Hva slags verdier skulle den tilføre medlemmene til LO-forbundene og oss selv. Vi konkluderte med at appen måtte være et verktøy, ikke en mobilversjon av nettsidene våre. Et verktøy hvor medlemmene kunne få lettere tilgang til tjenestene sine, og utføre handlinger for å betjene fordelsprogrammet og medlemskapet sitt. Samtidig kunne vi med appen bli mer relevante. Det vil si en-til-en dialog og tilpasset innhold i stedet for å pushe tilnærmet likt innhold til alle.

I over 5 år har vi nå samlet god erfaring med å tilpasse innholdet i kanalen til det enkelte medlem og utvalgte segmenter. Men frem til nå har innholdet og tjenesten vært basert på datadrevet innhold. Nå tar vi skrittet å bli enda mer relevante for medlemmene. Atferdsanalyse og «marketing automation» skal nå sammen med data være med å bestemme innholdet og tilgang til tjenestene til hvert enkelt medlem.

LOfavør har også brukt årene til å få gode erfaringer med autentisering og sikker tilgang for medlemmene. Vi har erfart at det er krevende å drifte stabile og robuste løsninger for brukerregistrering og administrasjon av tilgangsnivåer. Selv om BankID nå har gjort autentisering og brukertilgang mer robust og enklere for oss, var ikke dette en selvfølge når vi lanserte appen i 2013. BankID hadde ikke den gangen samme utbredelse som i dag. Fra 2013 og frem til i dag har LOfavør opplevet alt fra å være den mest nedlastede appen i Appstore, til å få hard kritikk for tunge registreringsprosesser og pålogging som ikke virker. Det gjør vondt å gå fra topp anmeldelser til slakt. Men det er akkurat disse tilbakemeldingene som har inspirert oss videre. Vi har høstet gode erfaringer i løpet av årene, og fått god innsikt direkte fra både medlemmer, tillitsvalgte og LO-forbundene. Nå, mer enn 5 år etter første versjon av appen, er vi godt fornøyd med de kritiske spørsmålene og valgene vi gjorde. Vi har fått et godt grunnlag til å gjøre det store spranget inn i marketing automation og en-til-en i alle kanalene våre. 

I ny versjonen har vi nå gitt appen nytt design og forbedret både navigasjon og registreringsprosessene med BankID. Neste fase tidlig i 2020, løfter vi appen sammen med alle de andre kanalene våre inn i et helt nytt miljø. Da vil alle de digitale kanalene våre integrertes og samhandle. Innholdet i kanalene vil basere seg på både data og atferd, og dialog mellom LOfavør og medlemmene.  

Våre samarbeidspartnere er Apphuset for utvikling av LOfavør-appen. Oracle leverer plattform, API´er og integrasjon med sine Cloud-produkter.

Per Cato Risberg, LOfavør