Dersom andre misbruker kredittkortet ditt, kan du komme i ansvar. Dersom du ikke har utvist grov uaktsomhet som har muliggjort misbruket, vil ditt ansvar ikke overstige kr 800.
 
Det er bare dersom du har opptrådt grovt uaktsomt at du må bære hele tapet selv. Det samme gjelder dersom kortet er misbrukt av noen du har gitt kortet til, eller dersom du ikke melder fra til banken snarest mulig om at kortet eller koden kan være tapt.

En annen viktig grunn til å melde fra umiddelbart er at du ikke har ansvar for misbruk som skjer etter at du har sperret kortet.

Grovt uaktsomhet
Det er Bankklagenemda og domstolene som avgjør hva som er grovt uaktsomt, men vi vil under enhver omstendighet advare deg mot for eksempel:

  • Å oppgi PIN-koden til noen, selv ikke til politiet, kortselskapet eller banken din.
  • Å skrive PIN-koden på selve kortet.
  • Å skrive PIN-koden i klartekst noe sted, eller skjult blant telefonnumre i en telefonliste.
  • Å oppbevare kort og kode sammen eller å taste koden når du er klar over at en fremmed følger nøye med over skulderen din.
  • Å legge fra deg lommebok med kort i garderobe, bil eller båt (selv om det er låst), jakke eller veske som du går ifra.
  • Å på annen måte opptre slik at det åpenbart er risiko for at kort eller kode kan komme i gale hender.