Vi har utviklet et kredittkort med nyttige fordeler sammen med vår samarbeidspartner SpareBank 1.

Vårt kredittkort inneholder nemlig fordeler som gir deg ekstra trygghet ved smart bruk, som bruk av kortet på reise og ved netthandel. Vi ønsker ikke å ha fordeler i kortet som belønner økt forbruk, som for eksempel bonuspoeng.

LOfavør Mastercard har inntil 45 dagers rentefri kreditt. Betaler du hele regningen ved forfall, påløper ingen ekstra kostnader. Om du velger å utsette betalingen, må du betale renter. 

Hvis du for eksempel har 15 000 kr utestående på kortet og betaler etter 12 måneder, vil du totalt betale 16 281 kroner. Det vil si at lånet har kostet deg 1 281 kroner. Priseksempelet er beregnet med en effektiv rente på 19,92%.
Dine fordeler

 • Gebyrfritt kontantuttak i utlandet
 • Reise- og avbestillingsforsikring *
 • Du får dekket egenandel ved skade på leiebil 
 • Du får dekket tap av bagasje 
 • Billettforsikring
 • Gratis betalingsforsikring i tre måneder
 • Kulturtilbud som gir deg eksklusiv tilgang til billetter til konserter og arrangementer
 • Ditt nye kort kan brukes kontaktløst
 • Du kan velge pinkode selv
 • Utvidet kundeservice fra 07 - 24

* Vi anbefaler deg alltid å ha helårs reiseforsikring fra LOfavør. Forsikringen i LOfavør Mastercard gjelder kun når du har betalt halvparten av reisen eller mer med kortet.

Tryggere netthandel med kredittkort
Handler du på nett? Da er det flere grunner til at du bør velge å bruke kredittkort. Tryggere handel og god oversikt over utgiftene er noen av dem.
Hva om pakken ikke kommer frem? Eller om noe er ødelagt? Og er det trygt å oppgi kortinformasjonen min i nettbutikken? Svaret på alle disse spørsmålene er følgende:
Det er ikke noe problem – så lenge du har betalt med et kredittkort. Vi anbefaler LOfavør Mastercard.
Les hele saken her

Har du noen gang kjøpt underholdningsbilletter, men blitt forhindret fra å dra?

Med Billettforsikringen blir det enda tryggere å bruke LOfavør Mastercard. Billettforsikringen dekker prisen for opptil fem billetter i hele verden, så lenge du betaler med LOfavør Mastercard.

 • Dekker opptil 5 billetter (inntil 5 000,- per billett og 10 000,- i året)
 • Billettene må koste minst 200,- per stk.
 • Ingen Egenandel

Melde skade

For å melde skade ring BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00 eller send en epost til forsikring@bnpparibascardif.no

Fullstendige vilkår

Forsikringsbevis

Slik fungerer forsikringen
Betalingsforsikringen hjelper deg med å betjene din utestående saldo om du blir arbeidsledig/permittert, syk eller ved dødsfall.
Ved arbeidsledighet/sykdom som varer mer enn 30 dager, får du godskrevet 5% av utestående saldo månedlig i opptil ett år. 
Ved kritisk sykdom eller dødsfall får du godskrevet utestående saldo i sin helhet.

Hva koster det å ha forsikringen
Forsikring er gratis i 3 måneder. Fra 4. måned må du betale for forsikringen, eller si den opp. Kostnaden for forsikringen beregnes etter hvor mye du skylder på kredittkortet. Du vil bli belastet 0,6% av totalt skyldig beløp på din faktura hver måned.

Hvordan melder du deg ut av betalingsforsikringen?
Det gjør du enkelt i Kortbanken Hvis du er kunde i SpareBank 1, har du også mulighet til å melde deg ut i nett- og mobilbanken til SpareBank 1 eller ta kontakt med din SpareBank 1 for avmelding.

Når begynner du å betale for betalingsforsikringen?
Du har forsikringen gratis i tre måneder, men fra 4. måned må du betale for den. Kostnaden for forsikringen beregnes etter hvor mye du skylder på kredittkortet. Du vil bli belastet 0,6% av totalt skyldig beløp på din faktura hver måned.

Alder for når forsikring opphører
Forsikring er gyldig hvis du er under 65 år

Oppfyller du ikke disse kravene, vil ikke forsikringen være gyldig:
• Du ikke har vært fast ansatt/selvstendig næringsdrivende i minst 16 timer i uken i minst seks sammenhengende måneder
• Du ikke er helt arbeidsfør eller har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av det siste året
• Du har sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
• Din arbeidsgiver har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller har sendt melding om mulig nedbemanning/permittering som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen og/eller for allmenheten
• Du er kjent med at din arbeidsgiver har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer, eller har sendt melding om det til myndighetene.
• Du ikke er bosatt i Norge og ikke er registrert i Folkeregisteret.

 Last ned produktark Betalingsforsikring

Melde skade

For å melde skade ring BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00 eller send en epost til forsikring@bnpparibascardif.no

Fullstendige vilkår

Forsikringsbevis

Kortet har en reise- og avbestillingsforsikring som gjelder for deg og familien eller inntil 3 medreisende  når du betaler minst halvparten av reisens kostnader eller leie av bil med kortet.

Husk at denne forsikringen kun gjelder for enkeltreiser bestilt med kortet. Vi anbefaler deg alltid å ha LOfavør Reiseforsikring i tillegg.

Hvis du er uheldig og får skade på leiebilen, dekkes egenandelen

Hvis du er uheldig og får skade på leiebilen, dekkes egenandelen på inntil 12.000 kroner. Inkludert i reiseforsikringen i kortet har du nemlig også en egenandelsforsikring når du leier bil.

Melde skade

For å melde skade, tyveri, forsinkelse av bagasje eller sykdom, ring SpareBank 1 Forsikring på 915 02 300, fra utlandet +47 915 02 300. Ved akutt sykdom og alvorlige ulykker ring: SOS internasjonal +45 38 48 88 35.

Fullstendige vilkår

Forsikringsbevis

Priser

Årspris 0,-
Erstatningskort 0,-

Kostnader ved bruk av kortet

Gebyr på varekjøp 0,-
Kontantuttak i minibank, utland  fra 1 mai 2018 0,-
Kontantuttak over skranke, utland fra 1 mai 2018 0,-
Kontantuttak i minibank , innland fra 1 mai 2018 40,- + 1% av uttak
Kontantuttak over skranke innland *fra 1 mai 2018 40,- + 1 % av uttak
Rentefri kreditt inntil 45 dager
Nedbetaling for kort signert etter 15. mai 2019: 3,2% av benyttet kreditt, minimum kr 250  2,5% av benyttet kreditt, minimum kr. 250,-

* Bruk av kredittkort på Postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke

Rente

Nominell rente 18,30 % p.a.
Effektiv rente** 19,92 % p.a.

** Basert på et eksempel på kr 15.000 nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad 1.281,-

Andre priser

Valutapåslag fra 1 mai 2018 2 %
Gebyr ved eFaktura 0,-
Gebyr ved papirfaktura 45,-
Kopi av faktura 20,-
Overføring fra kredittkort til konto fra 1 mai 2018 kr 25,- +1%
Overtrekksgebyr *** 125,-
Purregebyr Iht. statens satser

*** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

Du får tilgang til en brukervennlig Kortbank (nettbank) for LOfavør Mastercard der du har full oversikt over din kortbruk. Der kan du enkelt justere kredittgrensen opp og ned etter behov, samt overføre penger til din bankkonto. Innloggingen til nettbanken er via BankID.

I Kortbanken kan du:

 • Se transaksjoner, faktura samt brukt og disponibelt saldo
 • Justere kredittgrensen opp og ned etter behov
 • Overføre penger til din brukskonto
 • Endre fakturabeløp og forfallsdato
 • Sjekke og endre PIN-kode
 • Sette opp og ta bort regionsperre
 • Sperre kort
 • Se ditt reisebevis

For deg som er kunde i SpareBank 1 vil du også få tilgang til LOfavør Mastercard i deres nett – og mobilbank.

> Kortbank LOfavør Mastercard

Ring SpareBank1 Kredittkort på 416 06 600

Åpningstider: Alle dager fra kl. 07 - 24

LOfavør Mastercard utstedes av SpareBank 1 Kredittkort AS.

Bestill Mastercard hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

416 06 600

Tast 21