LOfavør og SpareBank 1 har i lang tid samarbeidet om å utvikle fordeler til LO-medlemmer. De viktigste fordelene handler om å gi medlemmene økonomisk sikkerhet i privatlivet. Du får også raskere opptjening av bonus, lavere egenandel og gode samlerabatter på forsikring, samt gode vilkår på lån og innskudd.

 SpareBank 1 fokuserer på lokal tilstedeværelse, og er lett tilgjengelige for medlemmene med over 350 kontorer spredt utover hele Norge. SpareBank 1 Forsikring har Norges mest fornøyde forsikringskunder etter skade.

Mer info:
 
Personlig rådgiver
 
Markedets beste rabattrapp