Barneforsikring hjelper barnet ditt og familien økonomisk hvis det utenkelige skjer. Med LOfavør Barneforsikring har vi sammen kunnet hjelpe de som trenger det. Slik gir vi trygghet til hverandre.

Dine medlemsfordeler:

  • Egen veiledningstelefon som gir svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke
  • Ingen tegnings- eller etableringsgebyr
  • Ingen administrasjonsomkostninger som e-kunde

Barneforsikringen gir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene:

  • gir engangsutbetaling ved ulykkesskade og utvalgte alvorlige sykdommer hos barnet
  • gir deg ekstra pengestøtte dersom barnet er innvilget hjelpestønad fra Nav.
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler

Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av livet? Ved å inkludere uførepensjon i forsikringen, sikres barnet ditt trygghet for inntekt i voksenlivet. Uførepensjon gir månedlige utbetalinger senest frem til man blir 67 år, mens uførekapital gir en engangsutbetaling.

Mer om uførepensjon

  • Uførepensjonen gir en utbetaling hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

Mer om uførekapital

  • Uførekapitalen gir en engangsutbetaling hvis barnet blir erklært minst 50% varig arbeidsufør etter fylte 18 år.

Som medlem kan du kjøpe barneforsikring til dine barn mellom 2 måneder og 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 26 år.
En ulykkesforsikring blir da automatisk videreført med egne vilkår. Dersom barneforsikringen har hatt inkluderte uføredekninger fortsetter disse automatisk når barnet fyller 20 år - uten ny egenerklæring om helse.

Veiledningstelefonen 21 02 57 77 gir deg som har forsikringen svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke. 

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap; Fremtind Livsforsikring. De er kåret til best i test både før og etter skade av Norsk Kundebarometer og EPSI. Det viser at de er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp til medlemmene våre.
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Sjekk pris hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

416 06 600

Tast 13