LOfavør Betalingsforsikring boliglån sikrer at boliglånet fortsatt nedbetales om du ikke kan jobbe på grunn av ufrivillig arbeidsledighet eller permittering. På den måten er du sikret å beholde boligen din.
Hvis boligen er det viktigste å sikre økonomisk er dette riktig forsikring for deg.

Dine medlemsfordeler:

  • Ingen tegnings- eller endringsomkostninger
  • Boliglånet kan være i hvilken som helst bank

Betalingsforsikring boliglån er tilpasset deg som har et boliglån og ønsker å trygge din fremtid. Slik er du bedre rustet dersom noe uventet skjer med deg eller de du er glad i.

Hvem kan kjøpe forsikringen

  • Betalingsforsikring boliglån kan kjøpes av deg mellom 18 og 60 år, og har boliglån.
  • Du kan selv velge forsikringssum inntil 156 000 kroner i årlig utbetaling
  • Du kan ikke kjøpe forsikringen om du er selvstendig næringsdrivende.
  • Utbetalingen skjer ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager. Utbetalingen skjer månedlig etterskuddsvis - i inntil 12 måneder per tilfelle.
  • Maksimalt antall månedlige utbetalinger i forsikringstiden er totalt 36 måneder
  • Utbetaling ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering beskattes som normal inntekt (normalt 25 prosent).
  • For å få utbetaling må du melde deg som arbeidsledig og arbeidssøkende hos NAV, og motta dagpenger uten reduksjon.
  • Hvis det fremmes krav om utbetaling for andre gang, må du ha vært fast ansatt i ny jobb i minst 180 dager

Viktig å vite
Husk at du ikke får erstatning hvis arbeidsgiveren din før du kjøper:

• Har sendt personlig eller betinget varsel om oppsigelse eller permittering.
• Har informert om mulig nedbemanning eller permittering på arbeidsplassen eller til allmennheten.
• Har sendt melding om masseoppsigelse eller permittering til myndighetene.
• Har avholdt drøftingsmøte om oppsigelser eller permittering.

Du får heller ikke erstatning hvis arbeidsgiver sender personlig eller betinget varsel innen 150 dager etter at du har kjøpt forsikringen.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

815 32 600

Tast  1 så  3