LOfavør Fritidshusforsikring
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler:

 • Dekker tapt leieinntekt eller tap ved at fritidshuset ikke kan brukes
 • Hvis huset ditt blir totalskadet, bygger vi nytt uten å trekke fra for elde og slitasje
 • Egen dekning for innsekter, sopp og råte kan kjøpes i tillegg
 • Lavere egenandel. Kun kr. 3000,-

Velg forsikringen som passer best for deg
Du kan velge mellom to typer fritidshusforsikring; standard og topp. Dersom du ønsker en egen dekning for insekter, sopp og råte kan dette kjøpes i tillegg. Kontakt din nærmeste SpareBank 1 for å finne riktig forsikring til rett pris.

Last ned produktark for fritidshusforsikring

LOfavør Snøscooterforsikring
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler:

 • Dekker fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner og kjøreutstyr
 • Ulykkesforsikring er inkludert
 • Lavere egenandel. Kun kr. 3000,-

 Du kan velge mellom tre typer snøscooterforsikringer; toppkasko, kasko og minikasko. Kontakt din nærmeste SpareBank 1 for å finne riktig forsikring til rett pris.

Last ned produktarket for snøscooterforsikringen

LOfavør Verdisakforsikring
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler:

 • Dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden
 • Gjelder også på reise

 Forsikringen krever takst fra norske fagfolk eller kvittering fra norsk forretning for enkeltgjenstander med verdi over 25 000 kroner.

 Du kan blant annet forsikre:

 • Bunad med sølv
 • Fotoutstyr og videokamera
 • Våpen/våpensamling
 • Smykker og pelsverk
 • Musikkinstrumenter
 • Sykler

Last ned produktarket for verdisakerforsikringen 

LOfavør Hunde- og katteforsikring
Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.
Med LOfavør Hunde- og katteforsikring får du dekket veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Forsikringen gir også erstatning om kjæledyret ditt blir borte, dør eller må avlives.

Fordeler med LOfavør Hunde- og katteforsikring:
Veterinærutgifter og opphold på dyrehospital dekkes med inntil 20 000 kroner. Summen kan økes til 35 000 kroner. Medisiner erstattes inntil øvre grense for veterinærutgifter

Forsikringen gir samtidig erstatning ved sykdom eller ulykke som fører til:

 • at hunden/katten dør*
 • at hunden/katten må avlives av dyrevernmessige hensyn
 • at hunden/katten blir borte*
 • at hunden/katten får varig nedsatt bruksverdi

*gjelder ikke huskatt

Når gjelder forsikringen?
Forsikringen kan kjøpes for hunder som er fra 5 uker til 6 år gamle, og katter som er fra 3 uker til 6 år gamle, med mindre forsikringen direkte avløser en tilsvarende forsikring i et annet selskap. Forsikringen opphører senest det året kjæledyret fyller 10 år.

Last ned produktark for Hund og katt-forsikringen

815 32 600