Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen heter Kollektiv Hjemforsikring og har gitt medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har vi gjort den enda bedre. 

Dine fordeler:

 • NYHET: Vi nedskriver ikke lenger verdi på tingene dine hvis du får en totalskade. Det betyr at du får erstatning til å kjøpe alt nytt hvis hjemmet ditt blir totalskadd
 • Dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt
 • Har lav egenandel ved skade
 • Dekker typiske uhell

LOfavør Kollektiv hjemforsikring leveres i samarbeid med SpareBank 1.
SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene etter skade.

OBS: Det er ikke alle som vet at innboforsikringen er en del av medlemskapet. Pass på at du ikke er dobbelt forsikret med innboforsikring i et annet selskap. Hvis du bor i hus, anbefaler vi at du kjøper en husforsikring vi går god for. Da får du en kontaktperson, en egenandel og et oppgjør hvis du får skade.
> Les mer om husforsikring her

*Gjelder ikke deg som har reservert deg, er elevmedlem eller om du er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Lokmannsforbundet.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner

Vi har valgt SpareBank 1 som vår samarbeidspartner innen forsikring. De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger, og at du ikke er dobbeltforsikret.
Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt hos vår samarbeidspartner SpareBank 1.

Innbo og løsøreforsikringen omfatter bl annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

 • Medlemmets faste bosted i Norden
 • I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
 • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
 • På nytt bosted etter flytting
 • Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset
 • Medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner, samboer og andre medlemmer av den faste husstanden* som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret
 • Barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme eller som bor borte pga. utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
 • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år

* Bokollektiv og lignende regnes ikke som husstand

Forsikringen dekker bl. annet:

 • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 30 000,-
 • Tyveri av barnevogn, tilhenger
 • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr 30 000.-
 • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 30 000.-
 • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 30 000.-

 • Dekker tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet med inntil kr. 30 000.-
 • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 30 000.-
 • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun kr 1 500.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Det vil si typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder.

 • Gjelder flytting innenfor Norden
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
 • Tyveri med inntil kr 100 000.- NB! denne dekningen gjelder bare hvis du flytter innboet selv
 • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson.

Rettshjelpforsikring(*) dekker:

 • Utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000
 • Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende
 • Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak
 • Dekker utgifter til:
 • Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner

Dekker ikke:

 • Tvist i forbindelse med yrke/erverv
 • Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett)
 • Tvist som gjelder motorvogn

Rettslig erstatningsansvar* dekker:

 • Erstatningsansvar i egenskap av privatperson
 • Maks. erstatning 5 millioner (Egenandel kr 3 000)

Dekker ikke:

 • Ansvar overfor egen familie
 • Som eier, fører av motorvogn, arbeidsmaskin etc.
 • Utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet
 • Overføring av smittsom sykdom

*Sjekk med Sparebank 1 forsikring om den konkrete sak er erstatningsmessig
Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Gjelder i Norden

ID tyveri er når noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis (pass, førerkort, bankkort)
for å ta opp et lån, kreditt, kjøpe mobiltelefoner eller andre varer og tjenester med den hensikt
å begå svindel eller kriminell handling.

815 32 600

Tast  1 så  3