Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen heter Kollektiv Hjemforsikring og har gitt medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har vi gjort den enda bedre. 

Dine fordeler:

 • NYHET: Vi nedskriver ikke lenger verdi på tingene dine hvis du får en totalskade på alt du har**. 
 • Dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel ved skade.
 • Dekker typiske uhell.

** Gjelder ikke gjenstander med nedsatt anvendelighet og ting som ikke er i bruk.
LOfavør Kollektiv hjemforsikring leveres i samarbeid med SpareBank 1. 
SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene etter skade.

OBS: Det er ikke alle som vet at innboforsikringen er en del av medlemskapet. Pass på at du ikke er dobbelt forsikret med innboforsikring i et annet selskap. Hvis du bor i hus, anbefaler vi at du kjøper en husforsikring vi går god for. Da får du en kontaktperson, en egenandel og et oppgjør hvis du får skade.
> Les mer om husforsikring her

*Gjelder ikke deg som har reservert deg, er elevmedlem eller om du er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivmannsforbund.
Fullstendige vilkår på Kollektiv hjem ligger under fanen Vilkår

Innbo og løsøreforsikringen omfatter bl annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

 • Medlemmets faste bosted i Norden
 • I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
 • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
 • På nytt bosted etter flytting
 • Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset
 • Medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner, samboer og andre medlemmer av den faste husstanden* som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret
 • Barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme eller som bor borte pga. utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
 • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år

* Bokollektiv og lignende regnes ikke som husstand

Forsikringen dekker bl. annet:

 • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 30 000,-
 • Tyveri av barnevogn, tilhenger
 • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr 30 000.-
 • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 30 000.-
 • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 30 000.-

 • Dekker tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet med inntil kr. 30 000.-
 • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 30 000.-
 • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun kr 1 500.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Det vil si typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder.

 • Gjelder flytting innenfor Norden
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
 • Tyveri med inntil kr 100 000.- NB! denne dekningen gjelder bare hvis du flytter innboet selv
 • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson.

Rettshjelpforsikring(*) dekker:

 • Utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000
 • Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende
 • Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak
 • Dekker utgifter til:
 • Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner

Dekker ikke:

 • Tvist i forbindelse med yrke/erverv
 • Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett)
 • Tvist som gjelder motorvogn

Rettslig erstatningsansvar* dekker:

 • Erstatningsansvar i egenskap av privatperson
 • Maks. erstatning 5 millioner (Egenandel kr 3 000)

Dekker ikke:

 • Ansvar overfor egen familie
 • Som eier, fører av motorvogn, arbeidsmaskin etc.
 • Utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet
 • Overføring av smittsom sykdom

*Sjekk med Sparebank 1 forsikring om den konkrete sak er erstatningsmessig
Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Gjelder i Norden

ID tyveri er når noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis (pass, førerkort, bankkort)
for å ta opp et lån, kreditt, kjøpe mobiltelefoner eller andre varer og tjenester med den hensikt
å begå svindel eller kriminell handling.

Jeg har akkurat kjøpt ny PC og mobil, og jeg fikk spørsmål om jeg trengte en "tilleggsforskring" på disse. Trenger jeg det, eller er jeg forsikret gjennom min LOfavør Kollektiv hjemforsikring?

LOfavør Kollektiv hjem har dekning også for PC og mobil. I tillegg til de normale skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du i tillegg en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Jeg lurer på om LOfavør Kollektiv hjemforsikring dekker skade/tyveri på løsøre for eksempel. mobil, kamera, pc hvis jeg bruker det på et annet sted enn fast bopel?

Ja du har en kaskodekning (uhellsdekning) i LOfavør Kollektiv Hjem. Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Tyveri er dekket fra annen bygning innen Norden med inntil kr 75 000, eksempler kan være hotellrom, andres boliger som venners og familie osv. Det er viktig at bygningen er låst og sikret for uvedkommende på lik linje som egen bolig.

Ran og overfall er også omfattet innfor Norden, slik at gjenstander du frastjålet i forbindelse med ran eller overfall vil også være omfattet.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Vi skal flytte, og vi skal flytte selv eller med et flyttebyrå/firma. Er vi dekket under flytting? Er det for eksempel. Noen begrensninger?

Du har en flytteforsikring i LOfavør Kollektiv Hjem. Denne dekker skader i forbindelse med inn- og utbæring mellom bolig og bil, samt under transport. 
Skade ved tyveri er begrenset til kr 500 000 og enkeltgjenstander og samlinger er uansett begrenset til kr 100 000 under flytteprosessen.

Det er noen viktige begrensinger som er viktig å nevne. Skader som oppstår som riper, avskallinger, flekker og lignende er ikke omfattet av dekningen. Det er derfor svært viktig at gjenstandene blir transportert på forsvarlig måte og godt sikret for denne type skader. Får du en stygg ripe i salongbordet er dette altså ikke dekket.

Vi bor i en tomannsbolig, en del av seksjon 1 er utleid, dvs møblert. Er våre ting samt leietakeren sine ting forsikret? 

Hvis dette er en seksjonert 2 mannsbolig og du eier begge seksjoner hvor ene seksjonen blir utleid møblert, vil denne seksjonen ansees som egen bolig. For annen bolig er det krav om at du bebor boligen og det gjør du ikke i dette tilfellet. Her vil LOfavør Kollektiv Hjem ikke dekker skader i den utleide seksjonen og du må ha egen forsikring for disse gjenstandene.

Vi har kjøpt en ny leilighet som vi bor delvis i, i tillegg til fast bopel. Dekkes vi av LOfavør Kollektiv hjem? 

Hvis du har en annen bolig som du bruker selv, for eksempel en pendlerbolig og lignende, er denne også omfattet av LOfavør Kollektiv Hjem. Det samme gjelder hvis du er i en flytte prosess og besitter to boliger. Du vil dette tilfelle ha forsikring på begge stedene.

Ett viktig unntak er fritidsbolig disse er ikke omfattet av denne utvidelsen og her må du ha egen forsikring for innbo og løsøre.

Vi har et barn på 21 år som bor borte og er student, er han dekket av vår LOfavør Kollektiv hjemforsikring?

Ja, så lenge barna har samme folkeregistret adresse som deg som LO-medlem er de omfattet av forsikringen. Kravet er at de enten studerer eller er i førstegangstjenesten. De vil da ha like gode vilkår som om de bodde hjemme og har ikke behov for å kjøpe egen forsikring. Det er viktig å poengtere at de må studere innen Norden.

Er det kun de tingene som vi tar med oss når vi flytter som er dekket av LOfavør Kollektiv hjemforsikring, eller dekker den også hvitevarer, komfyr, varmepumpe osv.?

Vi har som en "tommelfingerregel" at alt du tar med deg når du flytter er dekket under LOfavør kollektiv Hjem. Definisjonen for disse gjenstandene er innbo og løsøre og det som står igjen er dekket av bygningsforsikringen.

For kunder som bor i leiligheter er bygningen forsikret via sameie eller borettslaget. Disse avtalene kan ha enkelte begrensinger og relativ høye egenandeler, noe som medfører at du som kunde ikke alltid får dekket skaden. Derfor har LOfavør kollektiv hjem dekning for enkelte elementer som normalt er dekket på bygningsforsikringen.

De viktigste tingene er nevnt her:

Innbruddskader på bygning – f.eks. dører eller vinduer er dekket for inntil kr 40 000.
Varmepumper luft til luft.
Bruddskade på platetopp nedfelt i kjøkkenbenk.
Glass og sanitærporselen.

Skader på hvitevarer som er integrert i kjøkkenet er ett viktig unntak og disse skadene må rettes til de som har bygningsforsikringen.

Jeg har høreapparat som koster rundt kr 12 000:- Er den dekket av LOfavør Kollektiv hjemforsikring eller trenger jeg en tilleggsforsikring på den?

Ja, høreapparat er omfattet av forsikringen. I tillegg til de vanlige skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du også en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Ønsker du en forsikring som gjelder i hele verden kan du kjøpe en verdisakforsikring.

Dekker LOfavør Kollektiv hjemforsikring alt i min garasje og uthus?

Ja innbo og løsøre i garasje og uthus er omfattet av forsikringen. Det er viktig at disse bygningene er låst og sikret for å få full erstatning ved innbrudd og tyveri.

En viktig presisering er at løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy vil være dekket med inntil 30 000 kroner, men motorkjøretøy er unntatt. Har du for eksempel en bil til restaurering eller en avskiltet moped, så må disse forsikres særskilt for at disse skal være omfattet av en forsikring.

Bor du i en leilighet med felles garasje, er det viktig at gjenstander blir oppbevart i egen bod eller lignende hvor kun du har tilgang til og kan låse. Boder i kjeller eller loft er tyveri begrenset til kr 75 000.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring leveres i samarbeid med SpareBank 1.

Vi har valgt SpareBank 1 som vår samarbeidspartner innen forsikring. De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger, og at du ikke er dobbeltforsikret.
Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt hos vår samarbeidspartner SpareBank 1.

815 32 600

Tast  1 så  3