Nå er det enklere å melde dødsfall

Nå har vi gjort det lettere for etterlatte å melde dødsfall. Det gjør at vi kan behandle saker raskere.
For å kunne melde dødsfall digitalt, må du logge inn med Bank-ID. Hvem som helst kan melde dødsfallet, uansett hvor BankID-en kommer fra.

Er du etterlatt ektefelle eller samboer til en som kun har forsikringstypene Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse?

Hvis den som døde har livsforsikringer utover Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse, melder du som gjenlevende ektefelle, samboer eller livsarving dødsfallet på Fremtind Forsikrings nettside.  

Hvis du ikke har BankID, kan du ringe oss. Da hjelper en av våre saksbehandlere deg videre.

21027653

Tast 3