I forbindelse med dødsfall skal skjemaet "melding om dødsfall" brukes. Skjemaet sendes til SpareBank 1 Forsikring. Husk skifteattest med oversikt over arvinger eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger.

Skjemaet kan lastes ned her: 

Slik gjør du:
1. Ta kontakt med forbundet medlemmet er medlem av. En oversikt over forbundene finner du her
2. Når et medlem/ektefelle/samboer går bort skal skjemaet "melding om dødsfall" fylles ut.
3. Utfylt skjema og kopi av skifteattest sendes til SpareBank 1 Forsikring. Kravet kan også meldes på nett, på telefon 915 02 300 eller sendes pr post

Postadresse:
SpareBank 1 Forsikring 
Boks 778 Sentrum 
0106 Oslo

Send en e-post til SpareBank 1 skadeservice

416 06 600

Tast 12