Pensjon er et unikt pensjonsspareprodukt for deg som er medlem i et LO-forbund. Du kan spare til pensjon med skatteutsettelse og får samtidig forsikret sparingen ved uførhet.
Ved innføringen av nye skatteregler for alderspensjonister i 2011, ble LOfavør Pensjon mindre lønnsomt - for mange. SpareBank 1 Forsikring har derfor stoppet aktivt nysalg av produktet.

Dine medlemsfordeler:

 • Samme pris på forsikringen, uavhengig av alder og kjønn
 • Ingen helsevurdering
 • Hvis du blir langvarig arbeidsufør, vil SpareBank 1 overta sparingen for deg, og øke sparebeløpet med 3 % årlig

En liten investering for å leve godt som pensjonist.

 • LOfavør Pensjon er sparing i fond
 • Du står selv risiko for kurssvingninger på saldo
 • Du kan spare fra 300 kroner i måneden og opptil 15.000 kroner i året
 • Du får fradrag i alminnelig inntekt for årlig innbetalt beløp
 • Ingen formuesskatt på innskudd og avkastning i spareperioden. Først når du får utbetalt sparebeløpet som pensjonist, betaler du inntektsskatt
 • Pengene utbetales når du blir pensjonist og frem til fylte 77 år – eller lengre

Unik medlemsfordel og forsikring.
Uførhet ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan ramme oss alle. Ved langvarig uførhet vil SpareBank 1 overta ansvaret for sparingen din og øke sparebeløpet med 3 % årlig. Forsikringen gjelder helt frem til du blir frisk, om nødvendig frem til pensjonsalder.

Forsikringen dekker:

 • Alderspensjon
 • Forsikringen dekker betalingsfritak ved langvarig arbeidsuførhet. Dette betyr at SpareBank 1 overtar ansvaret for din sparing ved langvarig arbeidsuførhet
 • I tilegg øker SpareBank 1 sparebeløpet med 3 % årlig ved langvarig arbeidsuførhet

Langvarig arbeidsuførhet er når du har vært minimum 20 % sammenhengende sykemeldt i 12 måneder, på grunn av sykdom eller ulykke inntruffet i innbetalingstiden.

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

 • Retten til betalingsfritak inntrer ikke når arbeidsuførheten skyldes sykdom eller lyte som du hadde og må antas å ha kjent til ved etablering av avtalen, og som innen to år deretter medfører arbeidsuførhet.
 • Den årlige reguleringen på 3 % er begrenset opp til maksimalt sparebeløp på 15.000 kroner
 • Det er Ingen garanti ved tap på investeringen, kunden står selv risiko ved eventuell kursnedgang/tap

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

815 32 600

Tast  2 så  2