Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! Forbundet ditt har derfor forhandlet frem en veldig god reiseforsikringsavtale for deg

Reiseforsikringen gjelder hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, 
og det stilles ingen krav til overnatting.

Dine fordeler
Meget gunstig pris på en reiseforsikringen forbundet ditt går god for 
Du har reiseforsikringsbeviset i LOfavør appen

har du en reiseforsikring.........???.............   Si opp reiseforsikring din her

Om forsikringen:

  • Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
  • Deg som medlem, din ektefelle/samboer,og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
  • Tyveri av, og skade på bagasje
  • Forsinket eller forsvunnet bagasje
  • Reisesyke og hjemtransport
  • Reiseulykke
  • Reiseansvar
  • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom (Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før eller samtidig med første innbetaling for reisen/leieforholdet)

Egenandel på leiebil som følge av skade på leiebil på ferie-, fritidsreise, eller jobbreise, erstattes med inntil kr 12.000 per skadetilfelle maksimalt 30 000 kr pr skadeår. Skriftlig avtale og krav fra utleiefirma må fremlegges. (det som ikke erstattes er skade på helårsleid bil, Leasingbil og bil leid via bilpool). NB! gjelder bare hvis du har topp reiseforsikring
NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

Disse forbundene har reiseforsikring som en kollektiv avtale*:

EL og IT forbundet
Fellesorganisasjonen
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Industri Energi
Norges Offisersforbund
Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Manuellterapuetforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Skolenes Landsforbund

*Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

416 06 600