Noen av tjenestene vi bruker i privatlivet krever god oversikt, ekstra sikker levering eller at vi har kontroll på vilkår.

Når det er mange tilbydere i markedet kan det være vanskelig å finne frem. Vi har forhandlet frem avtaler med fokus på trygg og oversiktlig leveranse i tillegg til pris hos våre leverandører. Her er ingen lokketilbud med skjulte vilkår.