Mange familier har erfart at arveoppgjøret kan være krevende. For å unngå konflikt benytter stadig flere profesjonell hjelp til å skrive testament, eller få hjelp i arv og skiftespørsmål.
 
 Du er arving hvis du er utpekt som arving i avdødes testament, eller hvis arveloven bestemmer det. Skifte betyr deling av boet avdøde etterlater seg. Skifte brukes også i forbindelse med konkurs, deling av bo ved samlivsbrudd, med mer.