Hvis du ikke får lov av kommunen til å bygge garasje eller ny sjøbu har du mest sannsynligvis en eiendomssak. Eiendom reguleres av mange ulike lover, vi har til og med en egen lov for nabogjerder. Advokaten kan blant annet hjelpe deg i å søke eller klage på avslaget om å bygge garasje eller ny sjøbu.

Viktig!
Kjøp og salg av bolig er ikke omfattet av advokatforsikringen. Innenfor dette området finnes det nemlig egne, veletablerte forsikringsordninger. Som selger av bolig kan du tegne eierskifteforsikring, mens kjøper kan tegne boligkjøperforsikring. Dette er forsikringer vi sterkt anbefaler å tegne, ettersom kostnadene forbundet med boligtvister kan bli svært høye.