Halvparten av alle som bruker advokatforsikringen har saker som gjelder familierett. Dette er saker om det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd, men fremfor alt saker som handler om hvem av foreldrene barnet skal bo fast hos, og samværet for den andre forelderen. Utgangspunktet for slike saker er hva som vil være best for barnet.