Naborett er kort fortalt rettsforholdet til naboen din. Hovedregelen er at ingen må gjøre noe som er til urimelig eller unødig skade eller ulempe på naboens eiendom.
 
 Nabokonflikter oppstår i mange former, men handler ofte om trær og utbygning som skygger for sol og hindrer utsikt, eller rettigheter til å ferdes over naboens eiendom.