barneforsikring

Barneforsikring

Husker du din egen barndom? Utforskertrangen var stor, og alt du gjorde var neppe like smart. Sånn er det å være barn, og da som nå går det heldigvis som regel bra.

Om forsikringen
Veiledningstelefon
Uførepensjon
Pris
Vilkår
 • Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler: 

  Barneforsikringen gir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene:

  • sikrer barnet ditt en engangsutbetaling ved sykdom og ulykke
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • Veiledningstelefon- gir deg svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke

  I tillegg kan du utvide forsikringen med:
  - Uførepensjon
  - Uførekapital

  Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barneforsikring til dine barn mellom 2 måneder og 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år.
   En ulykkesforsikring blir da automatisk videreført med egne vilkår. Dersom Barneforsikringen har hatt inkluderte uføredekninger
   fortsetter disse automatisk med barnet inn i voksenlivet - uten ny egenerklæring om helse. 

 • Hvis det utenkelige rammer, er det viktig å få informasjon om muligheter om offentlige ytelser ved barns sykdom eller ulykke. Derfor har vi opprettet veiledningstelefonen 21 02 57 77 for deg som har LOfavør Barneforsikring.

  Her får du svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke. Telefonen er oppe mellom kl.08 - 15.00 på hverdager.

 • Uførepensjon for barn og unge

  Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av livet? Ved å inkludere uførepensjon i forsikringen, sikres barnet ditt trygghet for inntekt i voksenlivet.

 •  Se våre forskjellige kombinasjoner med pris i tabellen nedenfor:

  Dekning Per måned Per år
  Barneforsikring Kr 201,- Kr 2 412,-
  Barneforsikring med Uførepensjon 0,5 G Kr 283,- Kr 3 396,-
  Barneforsikring med Uførepensjon 1 G Kr 365,- Kr 4 380,-

  Det er også mulighet for å tilknytte Uførekapital til dekningen for bare kr 25,- per måned, kr 300,- per år.(dette er avrundet beløp) Den kan tilknyttes alle kombinasjonene som er vist ovenfor.

 •  Har du kjøpt barneforsikring før 01.06.12 gjelder andre vilkår enn beskrevet her.
   Ta kontakt med din lokalbank for informasjon eller for endring til nyeste versjon.