Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen heter Kollektiv hjemforsikring og har gitt medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har vi gjort den enda bedre. 

Visste du at?

 • Innboforsikringen er en del av medlemskapet ditt*.
 • Det er ingen øvre forsikringssum.
 • Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt.
 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring sammen med LOfavør Husforsikring gir deg flere fordeler.

Dette bør du vite!

 • Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør husforsikring
 • Du kan også ha behov for spesialforsikring på bunad, fotoutstyr med mer ved bruk utenfor hjemmet.
 • Hvis du har gjenstander eller samlinger over 300 000,- bør disse tilleggsforsikres.

Fullstendige vilkår på Kollektiv hjemforsikring ligger under fanen Vilkår.

*Gjelder ikke deg som har reservert deg, er elevmedlem eller om du er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivmannsforbund.

Se fullstendig vilkår lenger ned på siden. Disse endringene vil tre i kraft fra 1.1.2017.

 • Det er ikke lenger aldersfradrag på gjenstandene dine dersom minst 75 % av innboet blir skadet i samme hendelse (punkt 5.3.4)
 • Forsikringssummen for sanering av veggedyr er økt til 50 000 kroner (punkt 4.9)
 • Nå får du bedre erstatning for smykker og edelt metall som du har anskaffet brukt. Tidligere brukte vi omsetningsverdi som erstatning, mens vi nå legger til grunn pris i butikk (punkt 5.3.2)
 • Det er innført en begrensning på 300 000 kroner på annet edelt metall (sølvtøy ol). Det er mulig å øke forsikringssummen ved å kontakte SpareBank 1 (punkt 3.1)
 • Har du sekundær bolig, gjelder forsikringen kun når denne benyttes i forbindelse med yrke eller studier (punkt 2.1)
 • Mindre fritidsbåter var tidligere dekket på forsikringsstedet mot brann-, vann- og tyveriskade. Dette var ikke noen fullgod båtforsikring, og dekningen er derfor tatt ut av forsikringen. Istedenfor anbefaler vi å kjøpe LOfavør båtforsikring (punkt 3.1.1)

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Ved dobbeltmedlemskap er den 0 (gjelder skader over 1000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Forsikringen inneholder også dekninger av:

 • Tyveri
 • Sykkel
 • Uhellsdekning
 • Ved flytting
 • Rettshjelp og ansvarsdekning
 • ID tyveri

Dette er kun utdrag. Les vilkårene i sin helhet for hva og hvor mye som er dekket ved ulike skader og hendelser.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene i sin helhet, da dette kun et utdrag.

Hva er dekket?

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum. "Innbo er ting en normalt tar med seg ved flytting."
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Hva er ikke er dekket?

 • Skader under egenandelen på 3000 kroner dekkes ikke. (Dersom det er to i husstanden med kollektiv hjem frafaller egenandel, men skaden må  være på over 1000 kroner).
 • Mistede/tapte gjenstander dekkes ikke. Dekker kun fysisk skade på ting.
 • Skade på gulv/tak/vegg dekkes ikke
 • Oppvaskmaskin og integrerte gjenstander dekkes ikke
 • Teknisk svikt/feil på produkter dekkes ikke (husk du har garanti og reklamasjon i inntil 5 år)

Trykk på plussknappene under for å lese flere svar:

LOfavør Kollektiv hjem har dekning også for PC, mobil og nettbrett. I tillegg til de normale skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du i tillegg en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Ja du har en kaskodekning (uhellsdekning) i LOfavør Kollektiv Hjem. Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Tyveri er dekket fra annen bygning innen Norden med inntil kr 75 000, eksempler kan være hotellrom, andres boliger som venners og familie osv. Det er viktig at bygningen er låst og sikret for uvedkommende på lik linje som egen bolig.

Ran og overfall er også omfattet innfor Norden, slik at gjenstander du frastjålet i forbindelse med ran eller overfall vil også være omfattet.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Du har en flytteforsikring i LOfavør Kollektiv Hjem. Denne dekker skader i forbindelse med inn- og utbæring mellom bolig og bil, samt under transport. 
Skade ved tyveri er begrenset til kr 500 000 og enkeltgjenstander og samlinger er uansett begrenset til kr 100 000 under flytteprosessen.

Det er noen viktige begrensinger som er viktig å nevne. Skader som oppstår som riper, avskallinger, flekker og lignende er ikke omfattet av dekningen. Det er derfor svært viktig at gjenstandene blir transportert på forsvarlig måte og godt sikret for denne type skader. Får du en stygg ripe i salongbordet er dette altså ikke dekket.

Hvis dette er en seksjonert 2 mannsbolig og du eier begge seksjoner hvor ene seksjonen blir utleid møblert, vil denne seksjonen ansees som egen bolig. For annen bolig er det krav om at du bebor boligen og det gjør du ikke i dette tilfellet. Her vil LOfavør Kollektiv Hjem ikke dekker skader i den utleide seksjonen og du må ha egen forsikring for disse gjenstandene.

Hvis du har en annen bolig som du bruker selv, for eksempel en pendlerbolig og lignende, er denne også omfattet av LOfavør Kollektiv Hjem. Det samme gjelder hvis du er i en flytte prosess og besitter to boliger. Du vil dette tilfelle ha forsikring på begge stedene.

Ett viktig unntak er fritidsbolig disse er ikke omfattet av denne utvidelsen og her må du ha egen forsikring for innbo og løsøre.

Ja, så lenge barna har samme folkeregistret adresse som deg som LO-medlem er de omfattet av forsikringen. Kravet er at de enten studerer eller er i førstegangstjenesten. De vil da ha like gode vilkår som om de bodde hjemme og har ikke behov for å kjøpe egen forsikring. Det er viktig å poengtere at de må studere innen Norden.

Vi har som en "tommelfingerregel" at alt du tar med deg når du flytter er dekket under LOfavør kollektiv Hjem. Definisjonen for disse gjenstandene er innbo og løsøre og det som står igjen er dekket av bygningsforsikringen.

For kunder som bor i leiligheter er bygningen forsikret via sameie eller borettslaget. Disse avtalene kan ha enkelte begrensinger og relativ høye egenandeler, noe som medfører at du som kunde ikke alltid får dekket skaden. Derfor har LOfavør kollektiv hjem dekning for enkelte elementer som normalt er dekket på bygningsforsikringen.

De viktigste tingene er nevnt her:

Innbruddskader på bygning – f.eks. dører eller vinduer er dekket for inntil kr 40 000.
Varmepumper luft til luft.
Bruddskade på platetopp nedfelt i kjøkkenbenk.
Glass og sanitærporselen.

Skader på hvitevarer som er integrert i kjøkkenet er ett viktig unntak og disse skadene må rettes til de som har bygningsforsikringen.

Ja, høreapparat er omfattet av forsikringen. I tillegg til de vanlige skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du også en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30 000.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 3 000.

Ønsker du en forsikring som gjelder i hele verden kan du kjøpe en verdisakforsikring.

Ja, innbo og løsøre i garasje og uthus er omfattet av forsikringen. Det er viktig at disse bygningene er låst og sikret for å få full erstatning ved innbrudd og tyveri.

En viktig presisering er at løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy vil være dekket med inntil 30 000 kroner, men motorkjøretøy er unntatt. Har du for eksempel en bil til restaurering eller en avskiltet moped, så må disse forsikres særskilt for at disse skal være omfattet av en forsikring.

Bor du i en leilighet med felles garasje, er det viktig at gjenstander blir oppbevart i egen bod eller lignende hvor kun du har tilgang til og kan låse. Boder i kjeller eller loft er tyveri begrenset til kr 75 000.

Her kan du laste ned mer informasjon om LOfavør Kollektiv hjemforsikring:

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Samle innbo- og husforsikring

815 32 600

Tast  1 så  3