Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.

Gjelder deg og hele familien

 • Dekker ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
 • Dekker utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen ved invaliditet
 • Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon
 • De fleste forsikringssummer kan dobles etter ønske
 • Erstatningssummene her gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir du f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Størrelsen er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet.
Familiesammensetning
på skadetidspunktet
Død Medisinsk invaliditet
100 prosent
Medlem
Ektefelle/samboer
Barn under 20 år, pr. barn
100.000,-
100.000,-
200.000,-
200.000,-
200.000,-
Medlem
Ektefelle
105.000,-
105.000,-
260.000,-
260.000,-
Medlem
Barn under 20 år, pr. barn
120.000,- 400.000,-
328.000,-
Enslig medlem  30.000,- 700.000,-

Ved barns død utbetales kr 50 000,-.
Egenandel (1000,-) vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter.

 • Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år
 • Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
 • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet
 • Varer frem til fylte 75 år
 • Behandling og opphold på private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder. 

De viktigste begrensningene er:

 • Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og båtrace
 • Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett
 • Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger
 • Behandlingsutgifter utenfor Norden

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Hvem kan kjøpe forsikringen?
LOfavør Ulykkesforsikring kan kjøpes av fagorganiserte i LO med gyldig medlemskap til man har fylt 70 år. Forsikringen gjelder frem til du fyller 75 år. Forsikringen gjelder for deg som medlem av et LO- forbund, din ektefelle/samboer, samt barn under 20 år
 
Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder under opphold i hele verden, i fritid og på reiser med vanlige samferdselsmidler. Utenfor Norden gjelder forsikringen opphold og reise av inntil 12 måneders varighet. Det kan gjøres særskilt avtale med medlemmer som er ansatt i norsk utenrikstjeneste, studenter eller au-pair.
 

Last ned produktark for LOfavør Ulykkesforsikring

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

416 06 600

Tast  1 så  3