Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjømannsforbund
Forbundet organiserer utenriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtene, fiskeriflåten og innenriksfarten

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

22 82 58 00