Norsk Tannhelseforsikring

Norsk Tannhelseforsikring er det første selskapet i Norge som tilbyr en fullverdig forsikring som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege. 

Tannhelseforsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordninger som gis av det offentlige.

Produkter