Fagforbundet innfører advokatforsikring!

Fagforbundet har inngått en avtale om advokatforsikring. Bestiller du nå får du forsikringen til 79,- per måned. Førpris 167,- per måned. Forsikringen gjelder fra du har fullført bestilling og mottatt bekreftelse på e-post.

Med advokatforsikring får du tilgang til dyktige advokater i HELP som hjelper deg med privatlivets juridiske spørsmål. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien og får hjelp til saken er løst.

Bestill her
Fagforbundet

Spørsmål om faktura

ring 33 51 02 83

Spørsmål om forsikringen 

ring 22 99 99 99

Fordeler

Ubegrenset rådgivning fra spesialisert advokat

Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler

Full dekning av sakskostnader opp til 3 millioner kroner

Advokatforsikring

Med Advokatforsikring får du:

For fullstendige vilkår:

Dette kan du bruke forsikringen til:

Arv

Arv skaper dessverre konflikter i mange familier. Ikke alle er enige om hvem som arver hva, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp. Dette får du gjennom advokatforsikring. Du får også hjelp med opprettelse av juridiske dokumenter som testament eller fremtidsfullmakt og kan når som helst rådføre deg med en spesialisert advokat om arverettslige spørsmål.

SAMBOER/ EKTESKAP

Få et tryggere samliv med en samboerkontrakt eller ektepakt. Dette gir dere forutsigbarhet, og kan enkelt opprettes og lagres, trygt og sikkert på Min side på help.no. Du er også sikret advokathjelp ved konflikter, samlivsbrudd eller skilsmisseoppgjør.

Barn

Det er veldig ofte behov for advokathjelp når det oppstår konflikter ved barnefordeling, samvær og fast bosted. HELPs advokater jobber for å sikre barnets beste i konflikter. Dette er også det største rettsområdet for medlemmer som bruker advokatforsikringen. Forsikringen dekker også saker som omfatter barn og unges skolehverdag, for eksempel opplæringsloven.

KJØP/ FORBRUKERKJØP

Det er ikke uvanlig at man trenger hjelp fra en advokat etter et mislykket kjøp eller salg av en vare eller tjeneste. Kanskje har du kjøpt en bruktbil som har havarert, en TV som ikke blir levert, eller opplever at en håndverker ikke gjør som avtalt. Med advokatforsikring får du hjelp i disse tilfellene.

NABORETT OG EIENDOM

Du får advokathjelp ved nabokonflikter og saker knyttet til fast eiendom. Fast eiendom kan være spørsmål knyttet til tomtefeste og veiretter. Forsikringen dekker også plan- og bygningsrett i tillegg til skatterettslige spørsmål og vedtak rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt.

ANDRE RETTSOMRÅDER

Blir du utsatt for ID-tyveri eller krenkende nettpublisering får du advokathjelp i saken din. Gjennom advokatforsikringen får også dine barn juridisk bistand i saker knyttet til netthets, som vi dessverre ser en stor økning av blant ungdommer i samfunnet. Du er også sikret advokathjelp i saker mot forsikringsselskap og ved førerkortbeslag.

Spørsmål og svar

 • Du får ikke forsikringen automatisk. Om du ønsker advokatforsikring må du bestille ved å bruke «Bestill her» knappen på denne siden.
 • Ordningen innføres 20. september for deg som er medlem i Fagforbundet. Du kan bestille forsikringen frem til 31. mars 2022.
 • Forsikringen gjelder fra du har fullført bestilling og mottatt bekreftelse på e-post.
 • Tilbudet blir i første omgang kun sendt til yrkesaktive medlemmer. Om du ikke er yrkesaktiv vil du også kunne kjøpe. Da må du benytte deg av kjøpsløsningen som ligger tilgjengelig på denne siden.
 • Du kan ikke tilslutte deg den kollektive avtalen etter 31. mars 2022. Da vil det medføre en karanteneperiode på 6 måneder
 • Om du allerede har LOfavør Advokatforsikring individuelt, kan du nå få forsikringen til 79,- per måned. Alt du trenger å gjøre er å bestille den kollektive advokatforsikringen på denne siden.
 • Forsikringen gjelder for hele husstanden (medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).
 • Hvis dere er flere i husstanden som er medlemmer i Fagforbundet trenger kun en av dere å ha forsikringen og begge vil da være fullt ut dekket. Dette gjelder kun så lenge dere er del av samme husstandsdekning.
 • Forsikringen gjelder kun saker hvor behovet oppstår i forsikringsperioden. Dette er vanlig ved alle typer forsikring.
 • Advokat brukes i alle typer saker, både i konfliktsituasjoner og ved spørsmål eller behov for rådgivning. Kontrakter av ulike slag, forhold som gjelder bil, klager på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, konflikter i forhold til arv eller ekteskap og samvær med barn er noen av de områdene hvor det er vanligst å benytte advokat
 • For å melde inn en sak til HELP kan du gjøre det via Min Side på help.no. Du kan også ringe 22 99 99 99 eller sende e-post til post@help.no.
 • HELP sine advokater er spesialisert innen de rettsområder som forsikringen dekker. Ved bruk av ekstern advokat kan det påløpe ekstra utgifter. Om du ønsker å velge advokat selv, må du kontakte HELP først for bekreftelse.
 • Det vil alltid være en mulighet til å møte advokaten fysisk i HELP sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Vår erfaring er at vi kan hjelpe like godt uansett hvor i landet du befinner deg ved hjelp av telefon, epost, brev og digitale møter. I rettstvister og ved behov så vil advokaten møte personlig.
 • Går du over fra individuell LOfavør Advokatforsikring til kollektiv LOfavør Advokatforsikring gjennom Fagforbundet og du allerede har en sak hos HELP, vil en eksisterende sak ikke påvirkes, så lenge rettshjelpsbehovet har oppstått i forsikringsperioden.

Har du spørsmål om faktura på din LOfavør Advokatforsikring, så er det firmaet Consort som bistår LOfavør med dette. Ta kontakt på 33 51 02 83 (åpningstider mandag-fredag 08.30-15.30).

 • Første trekk kommer den 15. etter at din forsikring er registrert. Du kan ikke selv velge forfallsdato. Beløpet vil trekkes den 15. hver måned.
 • Fra dagen du registrerer avtalegiro kan det ta opptil 6 uker før avtalen er aktiv. I tilfeller hvor fakturadato er før aktiveringsdato for avtalegiro blir det sendt ordinær faktura med fakturagebyr. 
 • Beløpsgrensen for avtalegiro må være minimum kr. 79, men vi anbefaler deg å sette den til kr. 250 dersom du skulle faktureres for tre måneder av gangen.
 • Dersom AvtaleGiro ikke har blitt registrert, kan det skyldes feil i KID, kontonummer eller at faktura er generert før avtalegiro ble registrert hos oss.
 • Det kan være flere årsaker til at du får purring før du har mottatt fakturaen og da anbefaler vi at du tar kontakt med oss på telefon slik at vi kan finne ut hva som er problemet.

HELP:  22 99 99 99 /post@help.no (åpningstider mandag-fredag 08.30-16.30)

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP  som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.

Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.