Juridisk

LOfavør Advokatforsikring

Med LOfavør Advokatforsikring får du tilgang til advokathjelp fra HELP. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.

 

Sjekk pris og bestill

Flere forbund har inngått kollektiv avtale til en veldig gunstig pris.

416 06 600

Tast 4, så 2

Fordeler

Ingen timepris, kun 204 kr. i måneden

Dekning opp til 3 millioner kroner

Ubegrenset rådgivning

Om advokatforsikring

LOfavør Advokatforsikring dekker rådgivning og fullverdig advokathjelp fra HELPs advokater. Forsikringen gir advokathjelp i konflikter og rettssaker innen de største rettsområdene i privatlivet som arv, samboer/ ekteskap, barn, forbrukerkjøp, naborett, eiendom og mye mer. 

Les mer om hva forsikringen dekker her 

Min side advokatforsikring

Har du LOfavør Advokatforsikring, kan du logge inn på min side hos HELP. Her finner du dine forsikringsbevis og vilkår. Du kan også opprette sak eller sette opp og endre digitale kontrakter.

Logg inn

Min Side LOfavør

Logg inn på LOfavør MinSide og få fullstendig oversikt over fordelene du har og fordelene du kan skaffe deg.

Min Side

Finn fordelene i appen

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Spørsmål og svar

 • Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn – Advokatene i HELP løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.
 • Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp.
 • Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere og andre. HELP hjelper deg om du blir fratatt førerkortet urettmessig.
 • Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. HELPs advokater kan hjelpe deg med å kreve innhold slettet, enten det rammer deg selv eller andre i husstanden.
 • Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.
 • Fast eiendom dekker nabotvister, husleierett og plan- og bygningsrett. HELP hjelper deg mot en problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak.
 • Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise.

Å bruke advokat privat koster ca. 1 500–2 000 kroner for en time, og det blir raskt 10 timer hvis det er en sak det tar litt tid å løse. Da snakker vi fort om 15–20 000 kroner. Til sammenligning betaler man en liten pris når du har LOfavør Advokatforsikring. Du får ubegrenset rådgivning og tilgang til advokat dersom du havner i en rettssak innen de vanligste privatrettslige områdene.

Dine egne saksomkostninger er vanligvis en stor kostnad i en rettsprosess. I tillegg kommer motpartens saksomkostninger som du kan dømmes til å betale hvis du taper saken. Disse omkostningene kommer i tillegg til at du taper kravet ditt. Denne "totalrisikoen" kalles prosessrisiko. Med advokatforsikring faller prosessrisikoen helt bort. HELP dekker disse utgiftene, og du slipper å ende opp med tapt sak og en regning på mange hundre tusen kroner.

 • Forsikringen dekker kun private forhold, og ikke spørsmål som gjelder næringsforhold. Den dekker heller ikke strafferett, skatterett, kjøp og salg av fast eiendom og kjøp og salg av varer og tjenester som har kostet mindre enn 6000 kroner. Injurier og barnevernssaker er heller ikke dekket. Dette er spesielle områder, og generelt dekker forsikringen de fleste typer saker du kan støte på som privatperson. Se nærmere om dekninger og begrensninger i forsikringsvilkårene.
 • Arbeidsrelaterte spørsmål og saker er også unntatt fra forsikringen, da du er godt dekket på dette området gjennom egne advokater i LO.
 • En advokat kan brukes i alle typer saker, både som rådgiver for å unngå konflikt, for å svare på juridiske spørsmål, og for å løse problemer som oppstår.
 • Det er vanlig å bruke advokat for å skrive ulike typer testamenter, brev og kontrakter, i bilsaker, for å klage på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, og i konflikter knyttet til arv og samlivsbrudd.

Les mer om

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP  som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.
Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.