Juridisk

LOfavør Advokatforsikring

Å stå i en konflikt er vondt, spesielt hvis du ikke vet hva du skal gjøre for å løse problemet. Med juridisk hjelp fra LOfavør Advokatforsikring står du ikke alene.

Sjekk pris og bestill

Med LOfavør Advokatforsikring får medlemmer tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.
Flere forbund har inngått kollektiv avtale til en veldig gunstig pris.
 

416 06 600

Tast 4, så 2

Fordeler

Ingen timespris

Koster kun 167 kr. i mnd.

WebHELP inkludert

Spørsmål og svar

 • Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn – vi løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.
 • Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp.
 • Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere og andre. Vi hjelper deg når du blir fratatt førerkortet urettmessig.
 • Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. Vi kan hjelpe deg med å kreve innhold slettet, enten det rammer deg selv eller andre i husstanden.
 • Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.
 • Fast eiendom dekker nabotvister, husleierett og plan- og bygningsrett. Vi hjelper deg mot en problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak.
 • Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise.
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • ​Fagforbundet
 • Fagforbundet Post og finans
 • ​Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi 
 • Kabinansattes Forbund
 • Norges Offisers og spesialistforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Skolenes Landsforbund

1. Alminnelige vilkår

1.1 Hvem er dekket av forsikringen

LO er kollektiv forsikringstaker i forsikringsavtalen om Advokatforsikring som tilbys gjennom LOfavør. Forsikringen gjelder for medlem av LO som individuelt er tilsluttet avtalen, og for dennes husstand (heretter kalt Sikrede). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år.

Ved interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet av Forbundet.

LOfavør Advokatforsikring Individuell

Se ekspertenes råd

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP  som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.

Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.