Forsikring

LOfavør Husforsikring

Bor du i hus, trenger du husforsikring. Du har medlemsfordel på husforsikring levert av Fremtind.

Kjøper du LOfavør Husforsikring får du automatisk toppdekning uten å betale noe ekstra.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Toppdekning uten tillegg i pris

960x1280_therese.jpeg

Slik forbereder du deg på flom

Mye snø i fjellet skal smelte og renne ut i elver og sjø. Bor du i et flomutsatt område, er det flere forberedelser du kan gjøre. 

Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind gir deg skadeforebyggende råd du kan gjøre om du bor utsatt til. 

Les mer her

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Forsikring kan avtales for hus som er bygninger som benyttes som permanent bolig. Forsikringen omfatter bygning med fastmontert utstyr som er normalt for bygningens formål. Dette kan for eksempel være kjøkkeninnredning, røranlegg, utstyr til oppvarming o.l. Forsikringen kan også utvides til å omfatte garasje, bod og uthus.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Standard bygning dekker:

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vann- og rørskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Ansvar
 • Rettshjelp
 • Naturskade
 • Offentlig påbud
 • Tap ved at egen bolig ikke kan brukes ved erstatningsmessig skade

Topp bygning dekker:

 • Skader forårsaket av skadedyr
 • Følgeskader av håndverkerfeil
 • Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil
 • Følgeskader utett tak under 40 år

Tilleggsdekninger:

 • Insekter, sopp og råte
 • Innboforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Forsikringen dekker ikke:

 • Utgifter til vedlikehold og forbedringer
 • Bygninger med næringsvirksomhet
 • Bygninger med 3 eller flere eierseksjoner

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

 • Bygninger som er fraflyttet/ubebodd er kun dekket for brann og naturskade
 • Utleieforsikring er kun omfattet når utleie er varslet selskapet og framgår av forsikringsbeviset

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er avtalt og nevnt i forsikringsbeviset.

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle Fremtind. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

Alle som kjøper husforsikring er ansvarlig for å ta vare på huset sitt. Gjør du ikke det, sier de såkalte sikkerhetsforskriftene at du kan miste retten til erstatning. Akkurat det er ikke noe Fremtind vil at kundene sine skal oppleve. Det er derfor spesielt fire ting de vil du skal passe på:

 • Hold huset varmt nok til at rørene ikke fryser.
 • Skru igjen stoppekranen når du reiser bort.
 • Fjern snøen fra taket før den blir for tung.
 • Vedlikehold og reparer huset når det trengs.

Husk! Du må kontakte Fremtind så raskt som mulig hvis du får en skade, eller hvis du ser at noe er feil i forsikringsbeviset 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra Fremtind. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen Fremtind får melding om oppsigelse.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.