Forsikring

LOfavør Husforsikring

For mange er boligkjøp den største investeringen vi gjør i livet. I tillegg til innboforsikring, er det viktig med en god husforsikring som hjelper økonomisk om noe skulle skje med boligen.

Sjekk pris og bestill

Som medlem av et LO-forbund får du LOfavør sin beste husforsikring, uten tillegg i prisen.

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Toppdekning uten å betale noe mer

Dekker skader som følge av håndverkerfeil

Dekker skadedyr og skader på våtrom

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Forsikring kan avtales for hus som er bygninger som benyttes som permanent bolig. Forsikringen omfatter bygning med fastmontert utstyr som er normalt for bygningens formål. Dette kan for eksempel være kjøkkeninnredning, røranlegg, utstyr til oppvarming o.l. Forsikringen kan også utvides til å omfatte garasje, bod og uthus.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Standard bygning dekker:

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vann- og rørskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Ansvar
 • Rettshjelp
 • Naturskade
 • Offentlig påbud
 • Tap ved at egen bolig ikke kan brukes ved erstatningsmessig skade

Topp bygning dekker:

 • Skader forårsaket av skadedyr
 • Følgeskader av håndverkerfeil
 • Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil
 • Følgeskader utett tak under 40 år

Tilleggsdekninger:

 • Insekter, sopp og råte
 • Innboforsikring

Forsikringen dekker ikke:

 • Utgifter til vedlikehold og forbedringer
 • Bygninger med næringsvirksomhet
 • Bygninger med 3 eller flere eierseksjoner
 • Bygninger som er fraflyttet/ubebodd er kun dekket for brann og naturskade
 • Utleieforsikring er kun omfattet når utleie er varslet selskapet og framgår av forsikringsbeviset

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er avtalt og nevnt i forsikringsbeviset.

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

Du kan miste erstatningen
Alle som kjøper husforsikring er ansvarlig for å ta vare på huset sitt. Gjør du ikke det, sier de såkalte sikkerhetsforskriftene at du kan miste retten til erstatning. Akkurat det er ikke noe vi vil at kundene våre skal oppleve. Det er derfor spesielt fire ting vi vil du skal passe på:

 • Hold huset varmt nok til at rørene ikke fryser.
 • Skru igjen stoppekranen når du reiser bort.
 • Fjern snøen fra taket før den blir for tung.
 • Vedlikehold og reparer huset når det trengs.

Husk! Du må kontakte oss så raskt som mulig hvis du får en skade, eller hvis du ser at noe er feil i forsikringsbeviset 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Forsikringsportalen

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsportalen hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.