Forsikring

LOfavør Uførekapaital

Det er viktig å tenke på hva som skjer med inntekten din dersom du blir ufør. Mange som blir varig arbeidsuføre som følge av sykdom eller ulykke, får reduserte inntekter. Med LOfavør Uførekapital er du sikret erstatning hvis du ikke kan jobbe som følge av varig uførhet. Du bestemmer selv hva engangsutbetalingen skal brukes til, som for eksempel å nedbetale gjeld eller tilpasse boligen for en ny tilværelse.

Kontakt meg om forsikringen

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen tegnings- eller endringskostnader

Ingen administrasjonskostnader som e-kunde

Spørsmål og svar

En god forsikring ved varig arbeidsuførhet kan gi deg trygghet og handlefrihet i en ny tilværelse. Du bestemmer selv hva utbetalingen benyttes til, for eksempel:

  • Nedbetaling av gjeld
  • Reduksjon av månedlige utgifter
  • Helsebringende aktiviteter
  • Tilpasning av bolig

Uførekapital kan kjøpes av medlemmer mellom 15 og 58 år. Forsikringen varer frem til fylte 60 år.

Du kan selv velge forsikringssum mellom 100.000 og 1.250.000 kroner. Dersom du ønsker høyere sum tilbys inntil 3 ganger årslønn mot økonomiske opplysninger, men aldri høyere enn 40 G.

Forsikringssummen utbetales i sin helhet som et engangsbeløp etter to år hvis du i perioden har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør og uførheten er varig. Det er ikke skatt på utbetaling fra uførekapital.

Ønsker du i tillegg faste månedlige utbetalinger, kan forsikringen kombineres med en Uførepensjon.

Når du som medlem av et LO-forbund kjøper Uførekapital, får du forsikringen til lavere omkostninger:

  • Ingen tegnings- eller endringsomkostninger
  • Ingen administrasjonsomkostninger (e-kunder)

Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordel når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale

Forsikringsportalen

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine forsikringsbevis samlet på ett sted.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.