Om LOfavør

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for medlemmer av et LO-forbund.

LOfavør fordelsprogram eies 100% av LO og forbundene og det er LOs organer som bestemmer hvilke bransjer eller produkter/tjenester som skal være med i fordelsprogrammet. 
Det er LOfavør AS som administrerer programmet.

LOfavør AS eies av LO og SpareBank 1 Gruppen, og er leverandør av LO-forbundenes  medlemskort og LOfavør-fordelsprogram. 
LOfavør har ingen skrankefunksjon men kan kontaktes via medlemstelefonen på 416 06 600 eller e-post post@lofavor.no

LOfavør AS
Organisasjonsnummer: MVA 964422206