Forsikring

Fagforbundets stønadskasse

Fagforbundets stønadskasse gir familien din økonomisk førstehjelp når du dør.
Det er enkelt for deg som etterlatt å melde dødsfall på nett.
Du kan melde saken til vårt forsikringsselskap Fremtind forsikring uansett hvilken relasjon du hadde til den avdøde, og uansett hvilken type livsforsikring han eller hun hadde.

Meld dødsfall

Logg inn med din egen BankID, og begynn registreringen

Forsikringen gjelder kun medlemmer av Fagforbundet.
Du som er medlem av Fagforbundet Post og finans har ikke Stønadskassa men Grunnforsikringen i medlemskapet.

Gjelder medlemmer av Fagforbundet

Gir en engangsutbetaling ved død uansett alder

Spørsmål og svar

Fagforbundets Stønadskasse er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang.

Hvis ikke annet er avtalt, vil erstatning utbetales til ektefelle eller samboer, subsidiært til arvinger etter lov eller testamente. Dette innebærer en utvidelse av forsikringsavtalelovens §§ 15-1 og 19-11 ved at samboer er likestilt med ektefelle.

Erstatningen er 1/5 G (G= grunnbeløpet i folketrygden).

Medlemmer kan også omfattes av Fagforbundets Gruppeforsikring og kan derfor motta to utbetalinger. Denne forsikringen gjelder ut året medlemmet fyller 67 år.

Annen nyttig informasjon

Vilkår

Last ned Forsikringsbevis for Fagforbundets stønadskasse

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.