Forsikring

LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Mange ulykker skjer på fritiden. Med LOfavør Fritidsulykkeforsikring, levert av Fremtind, har ditt forbund sørget for at du som medlem kan få både behandlinger og økonomisk hjelp hvis du skader deg på fritiden.

Meld skade

KONTAKT OSS

416 06 600

Tast 1, så 3.

Disse forbundene tilbyr forsikringen

Fellesforbundet, Fagforbundet Post og finans, IE, HK Norge, NNN, NAF, FLT, NFF, EL og IT

Forsikringen dekker deg i fritiden i hele verden

Dekker behandlingsutgifter ved skade

Spørsmål og svar

Fritidsulykkesforsikring, levert av Fremtind, dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for deg som er medlem. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Nei. Utbetalinger fra denne forsikringen kommer i tillegg til andre forsikringer du har.

Yrkesskadeforsikring, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben

  • Dekker ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død.
  • Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet.

* Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.

Forsikringssum ved død/invaliditet/behandling:

 

Medlemmer som har ektefeller/ samboer* eller livsarvinger

Enslige medlemmer

Død

100 000,-

10 000,-

Invaliditet

200 000,-**

200 000,-**

Behandlingsutgifter***

 10 000,-

10 000,-

*Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn.

**Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningenforholdsmessig. Egenandelen på kr 1000 kroner vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter.

** Med behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold

Forsikringssummene oppgitt ved invaliditet gjelder ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig helt ned til 1 prosent. Blir man for eksempel 60 prosent invalid vil erstatningen utgjøre 60 prosent av forsikringssummen.

Det er 1 000 kroner i egenandel ved behandlingsutgifter.

Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for forsikringen, for eksempel for en del sports- og risikoaktiviteter.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Annen nyttig informasjon

Last ned forsikringsbeviset for LOfavør Fritidsulykkesforsikring

LOfavør Fritidsulykkesforsikringsbevis

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.