Industri Energi

Industri Energi
Forbundet organiserer nærmere 60 500 arbeidstakere i norsk industri på land og offshore. Forbundets medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Til forbundet