Industri Energi

Industri Energi
Forbundet organiserer over 56 000 medlemmer i norsk industri på land og offshore. Forbundets medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Til forbundet