Forsikring

LOfavør Kritisk sykdom

En alvorlig sykdom kan føre til dramatiske endringer i livssituasjonen. Derfor tilbyr LOfavør forsikringen kritisk sykdom som gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet i en vanskelig situasjon. Du står selv fritt til å velge hva erstatningen skal brukes til.LOfavør Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode. Du kan sikre deg mot økonomiske bekymringer, og fokusere på å bli frisk.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen tegnings- eller endringsomkostninger

Ingen administrasjonsomkostninger som e-kunde

Spørsmål og svar

En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi deg trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode. Du bestemmer selv hva en eventuell erstatning skal brukes til, som f.eks:

 • Helsebringende aktiviteter
 • Redusert arbeidstid
 • Tid til restitusjon før du går tilbake til arbeid

Forsikringen kan kjøpes av medlemmer mellom 16 og 58 år og varer til fylte 67 år.

Du velger selv hvor stor forsikringssum du vil ha mellom 100.000 og 750.000 kroner. Ønsker du en høyere sum, vurderes det på individuell basis. Maks forsikringssum er tre ganger årslønn, opp til 30 G.

 • Ingen tegnings- eller etableringsomkostninger.
 • Ingen administrasjonsomkostninger (e-kunde).
 • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme avtale.

Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og all relevant informasjon er sendt inn. Forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt.

Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.

Forsikringen gir ingen utbetaling dersom sykdom/lidelse har vist symptomer før det er gått 3 måneder etter at avtalen ble akseptert av forsikringstaker.

Det er ingen skatt på utbetaling fra kritisk sykdom.

Forsikringen gir utbetaling ved følgende:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Hjerteinfarkt
 • Koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
 • Operasjon av hjerteklaff
 • Operasjon av hovedpulsåren (aorta)
 • Hjerneslag
 • Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Tverrsnittlammelser som følge av sykdom
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon som følge av sykdom
 • Blindhet og døvhet som følge av sykdom

Vi anbefaler at du leser forsikringsvilkårene disse finner du i kjøpsløsningen, slik at du får full oversikt over hvilke regler som gjelder.

Forsikringsportalen

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsportalen hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

Annen nyttig informasjon

Gratis helsetelefon

Med personforsikring i SpareBank 1 har du også tilgang til gratis helsetelefon.

Ring Din helsetelefon på 21 02 55 77

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.