Forsikring

LOfavør Motorsykkelforsikring

Føl deg trygg på veien med en god MC forsikring.
Du har medlemsfordel på LOfavør Motorsykkelforsikring, levert av Fremtind.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

1 000 kroner mindre i egenandel ved skade på motorsykkelen

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Ansvar dekker

 • Bilansvar
 • Fører og passasjerulykke
 • Rettshjelp

Minikasko dekker i tillegg

 • Brannskader
 • Tyveri av løsøre
 • Tyveri av motorsykkelen
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Kjøreutsyr
 • Veihjelp

Kasko dekker i tillegg

 • Skader på egen motorsykkel
 • Hærverk
 • Løsøre
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Feilfylling av drivstoff
 • Leiebil ved dekningsmessig skade

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

 • Skader som er voldt forsettlig
 • Kjøring i ruspåvirket tilstand
 • Terrengkjøring i strid med regler for kjøring i utmark
 • Banekjøring
 • Skade oppstått under utleie eller i erverv (arbeid som gir inntekt)

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Minikasko dekker ikke

 • Tyveri av løsøre over 5 000 kroner
 • Fastmontert tilleggsutstyr over 10 000 kroner

Kasko dekker ikke

 • Tyveri og skade på løsøre over 5 000 kroner
 • Skade på fastmontert tilleggsutstyr over 10 000 kroner
 • Leiebil utover 15 dager og kr 350 kroner per døgn

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

For motorsykkel gjelder forsikringen i Europa, Tyrkia og Israel. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle Fremtind. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte Fremtind så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra forsikringsselskapet. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen Fremtind får melding om oppsigelse.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.