Forsikring

LOfavør Campingvogn- og tilhengerforsikring

Med en campingvogn- og tilhengerforsikring fra LOfavør har du ekstra trygghet med på lasset. En god forsikring hjelper deg økonomisk ved blant annet skade, brann, tyveri eller innbrudd. Har du campingvogn kan du velge mellom minikaso og kasko. For tilhenger tilbyr vi kun kaskoforsikring.

Kontakt meg om forsikringen

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Rask utbetaling etter å ha meldt fra om skade.

1000 kroner mindre i egenandel ved skade på campingvogna.

Campingvognforsikring med feriegaranti. 

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Minikasko 

 • Brannskader
 • Tyveri av campingvognen eller tilhengeren
 • Fastmontert tilleggsutstyr inkludert tilbygg eller fortelt (kun campingvogn)
 • Tyveri av løsøre (kun campingvogn)
 • Glasskader (kun campingvogn)

Kasko dekker i tillegg

 • Skader på egen campingvogn eller tilhenger
 • Hærverk
 • Fastmontert tilleggsutstyr inkludert tilbygg/fortelt (kun campingvogn)
 • Løsøre (kun campingvogn)

Det er ansvarsforsikringen til bilen som trekker vognen, som gjelder dersom campingvognen er på veien og gjør skade på andre personer, deres eiendeler og eiendom.

 • Skader som er voldt forsettlig
 • Skader som oppstår dersom trekkbil blir kjørt i ruspåvirket tilstand
 • Skade oppstått under utleie eller i erverv (arbeid som gir inntekt) 
 • Skade ved sopp og råte på campingvogn
 • Vannskade på løsøre som befinner seg i campingvognens fortelt

Minikasko dekker ikke

 • Løsøre for enkeltgjenstander i campingvogn med verdi over kr 10 000

 

Kasko dekker ikke

 • Løsøre for enkeltgjenstander i campingvogn med verdi over kr 10 000

Forsikringen gjelder i Europa, Tyrkia og Israel.

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Forsikringsportalen

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsportalen hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.