Hus og hjem

Ny medlemsfordel - begravelsesbyrå gjennom LOfavør

Når et dødsfall inntreffer, ønsker de fleste å snakke med et begravelsesbyrå raskt. Spørsmålene er mange og mye skal avklares på kort tid. Som medlem får du fordeler hos Fonus begravelsesbyrå. Deres telefon er betjent hele døgnet, også i helger.

Planlegg begravelse

Fonus har lang erfaring og du finner dem over store deler av Østlandet. De samarbeider med begravelsesbyrå over hele landet. Og du får samme hjelp, støtte og medlemsrabatt hos Fonus partnere fra Alta til Kristiansand.
Finn ditt Fonus kontor her

KONTAKT Fonus

03024
post@fonus.no

Medlemsfordeler

10% på kister, klede i kister og urner

3.000 kroner i rabatt på nye gravsteiner

1.500 kroner på første nye navnsett på eksisterende gravstein

Fonus tilbyr Mitt farvel – Tanker og ønsker for din avskjed

Mitt farvel er en gratis tjeneste hvor du kan skrive ned tanker om din egen avskjed. Denne tjenesten lar deg planlegge egen begravelse og veilede dem som står igjen etter at du har gått bort. Som medlem tilbyr vi et gratis Mitt farvel-planleggingsmøte med en av våre erfarne konsulenter (verdi 950 kroner).
Les mer her

Spørsmål og svar

Medlemsfordelen kan benyttes når den som er ansvarlig for gravferden er medlem eller dersom avdøde var medlem.

Få dager etter dødsfallet har dere et planleggingsmøte. Det skjer enten på Fonus sine kontorer, ved at konsulenten fra Fonus kommer hjem til deg, eller at dere har et elektronisk møte.
På planleggingsmøtet går dere gjennom eventuelle ønsker som avdøde hadde, og som dere pårørende har. Fonus sine konsulenter veileder deg gjennom alle beslutninger, slik at du kan være trygg på at avskjeden blir verdig og slik som ønsket. Dette er noe av det som dere planlegger sammen:

 • Kiste
 • Blomster
 • Dødsannonse
 • Musikk og annet innhold
 • Gravsted
 • Sted og tid for begravelsen
 • Seremoniform
 • Transport
 • Dokumentasjon

Hos Fonus kan man selv velge de produktene man ønsker, for å skreddersy en begravelse etter egne ønsker. Kiste, blomster og musikk utgjør begravelsens ramme. Fonus har produkter i alle prisklasser, for at du som kunde skal ha størst mulig valgfrihet.
Kundene betalte i gjennomsnitt 53.000 kroner for begravelsen hos Fonus begravelsesbyrå i 2022. Fonus begravelsesbyrå har faste priser på tjenester og produkter. Som medlem får du rabatt på noen av deres produkter og tjenester.

Se prisliste

Fonus begravelsesbyrå har bred kompetanse innen alle typer gravferdsseremonier, uavhengig av livssyn og trossamfunn og tilbyr assistanse ved et bredt spekter av gravferder, enten de er religiøse eller sekulære.
Dette inkluderer seremonier fra ulike trosretninger og livssyn, som for eksempel kirkelige seremonier fra Den protestantiske kirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, samt andre menigheter.
Fonus tilbyr også bistand ved andre gravferdsseremonier fra andre tros- og livssynssamfunn. Som buddhistiske og muslimske gravferder. Også seremonier uten tilknytning til spesifikke livssyn

Den norske kirke – begravelse

Fortsatt gjennomføres et flertall av gravferdsseremoniene i Norge innenfor Den norske kirkes ordning. Seremonien holdes vanligvis i en kirke eller et kapell, og følger Den norske kirkes fastsatte liturgi for gravferd. Generelt inneholder den kirkelige gravferdsseremonien disse elementene:

 • Klokkeringing
 • Salmesang
 • Minnetale 
 • Skriftlesning
 • Preken
 • Jordpåkastelse

Ved begravelse bæres kisten ut og senkes i graven etter siste salme. Ved bisettelser foretas jordpåkastelse inne i seremonilokalet, før kisten senkes eller bæres ut til bil for kjøring til et krematorium.

Humanetisk begravelse
Fonus har som eneste begravelsesbyrå en samarbeidsavtale med Human-Etisk Forbund. Det gjør at vi kan legge til rette for en humanistisk begravelse som kan være et godt valg for alle som ønsker en verdig begravelse der den avdøde og humanistiske verdier er i fokus. Du kan lese mer om humanistisk begravelse her på human.no.

Andre trossamfunn
Dersom avdøde tilhørte et annet trossamfunn, kan det være naturlig å benytte eksempelvis moské, synagoge, frikirkelig menighetslokale, Rikets sal med videre til gravferdsseremonien.
Fonus begravelsesbyrå gir råd om valg av seremonilokale.

Personlig gravferdsseremoni
Stadig flere velger en livssynsnøytral gravferd. Fonus begravelsesbyrå har dyktige og erfarne seremoniledere, som bistår med planlegging og gjennomføring av personlige seremonier uten tilknytning til noen bestemt trosretning eller livssyn.

Begravelse uten seremoni?
I enkelte tilfeller skjer gravferden helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den avdøde, fra de etterlatte eller en konsekvens av at den avdøde hadde et lite eller intet sosialt nettverk. Ved slike gravferder kan begravelsesbyrået sørge for at kisten med den avdøde begraves eller kremeres uten øvrige medvirkende.

Stille seremoni
Der de etterlatte ønsker en stille seremoni, annonseres vanligvis dødsfallet etter at seremonien er gjennomført. Det er vanlig at annonsen inneholder opplysninger om at gravferden har foregått.

Alle Fonus sine produkter finner du her

Vi har valgt Fonus som samarbeidspartner

Fonus hjelper deg med å arrangere en personlig avskjed, en hyllest til et levd liv. Dette er et trygt og erfarent begravelsesbyrå som du finner over hele Østlandet. Fonus begravelsesbyrå gjennomfører begravelser i Oslo, Viken (Akershus og Østfold), Vestfold samt i Innlandet (størstedelen av Hedmark)

Fonus samarbeider med 10 andre byråer i hele Norge som tilbyr samme rabatt gjennom LOfavør.