Forsikring

LOfavør Ulykkesforsikring

Med LOfavør Ulykkesforsikring får hele familien økonomisk hjelp om noe skulle skje. Ulykker rammer tilfeldig, som oftest i hjemmet eller på fritiden. I tillegg til varige mén, kan den som blir rammet og familien oppleve store endringer i privatøkonomien.

Kontakt meg om forsikringen

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen gebyrer eller administrasjonskostnader

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Noen ganger rammer en ulykke flere, mens andre ganger rammer den bare én person. Uansett vil konsekvensene av en ulykke ofte merkes av flere. I tillegg til varige mén, kan den som blir rammet også oppleve store økonomiske belastninger.

  • Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år
  • Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
  • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet
  • Varer frem til fylte 75 år
  • Behandling og opphold på private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

De viktigste begrensningene er: 

  • Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og båtrace
  • Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett
  • Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger
  • Behandlingsutgifter utenfor Norden

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Ulykkesforsikring kan kjøpes av medlemmer mellom 16 og 70 år og varer til fylte 75 år.

Du som medlem kan selv velge enkel og  dobbel forsikringssum                                                                 

   ENKEL      DOBBEL

Familiesammensetning

Død    

Medisinsk invaliditet
100%
Død Medisinsk invaliditet
100%
Medlem 100 000 200 000 200 000 400 000
Ektefelle/samboer 100 000 200 000 200 000 400 000
Barn under 20 (pr barn) 1 G 200 000 1 G 400 000
         
Medlem 105 000 260 000 210 000 520 000
Ektefelle/samboer 105 000 260 000 210 000 520 000
         
Medlem 120 000 400 000 240 000 800 000
Barn under 20 (pr barn) 1G 328 000 1 G 656 000
         
Medlem 30 000 700 000 60 000 1 400 000

Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Medisinsk invaliditet betyr at kunden har fått en skade som er varig og at han/hun har mistet noe av sin normale kroppsfunksjon, som for eksempel syn, hørsel eller en spesifikk kroppsdel (f.eks. en fot).

Medisinsk invaliditet bedømmes ut fra et gradsystem fra 1 til 100 %. Størrelsen på utbetalingen bestemmes av invaliditetsgraden.

Forsikringen dekker også behandlingsutgifter opp til 5 % av forsikringssummen.

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales 30 000 kroner eller 60 000 kroner avhengig om du har enkel eller dobbel forsikring

Som medlem er du og din ektefelle/samboer forsikret i tillegg til egne barn, stebarn og adoptivbarn – forutsatt at de er ugift og under 20 år. Dersom medlemmets samboer oppfyller samboer-definisjonen (to års botid i folkeregisteret eller felles bopel og felles barn), omfatter forsikringen også samboers ugifte barn under 20 år dersom de tilhører husstanden og har samme folkeregistrerte adresse som medlemmet.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.