Forsikring

LOfavør Barneforsikring

En god barneforsikring kan være til stor hjelp dersom barnet ditt skulle rammes av alvorlig sykdom eller ulykke. Derfor har vi forhandlet frem medlemsfordeler på LOfavør Barneforsikring, levert av Fremtind.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen etableringsgebyr

Døgnåpen helsetelefon inkludert

Helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg som har LOfavør Barneforsikring, levert av Fremtind. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og barnet ditt med spørsmål om blant annet:

 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?

Les mer her

Gratis samtaler med psykolog

Trenger datteren eller sønnen din å snakke med noen om vanskelige tanker, uro eller stress?

Mange unge har perioder hvor det kan være fint å snakke med noen andre enn familie og venner. Unge over 16 år får nå gratis videosamtaler med en kvalifisert psykolog i LOfavør Barneforsikring, levert av Fremtind.

Forsikringen inneholder 5 gratis samtaler per år.

Les mer her

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Barneforsikring gir rett til kompensasjon for ulykke eller sykdom som rammer barnet. Forsikringen kan kjøpes til barn som er mellom 2 måneder og 16 år gamle. Forsikringen kan beholdes til barnet fyller 26 år. For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

 • Utvalgte sykdommer
 • Medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Ombygging av bolig/tekniske hjelpemidler
 • Utvidet hjelpestønad
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Utbetaling ved død

Forsikringen dekker også:

 • Medisinsk rådgivningstelefon
 • Samtale med psykolog for unge over 16 år

Tilleggsdekninger

 • Uførekapital
 • Uførepensjon

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

Sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen ble akseptert av forsikringstaker dekkes ikke. Denne begrensningen gjelder ikke ved flytting av tilsvarende dekning fra annet selskap.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

 • Forhold som selskapet har reservert seg mot ved vurdering av helseopplysningene. Eventuell reservasjon vil fremkomme av forsikringsbeviset.
 • Forsikringssum for de enkelte dekningene. Disse fremkommer av forsikringsbeviset.
 • Forsikringstilfeller som forsikrede selv har fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet eller forsett.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

 • Norden
 • Opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder
 • Opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når den forsikrede eller dennes foresatte er:
 • Ansatt i Utenrikstjenesten
 • Ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet
 • Ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge
 • Student/aupair

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle Fremtind.

Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset. I tilfelle skade må du kontakte Fremtind så raskt som mulig.

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra Fremtind. Forsikringen betales månedlig med avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen Fremtind mottar en skriftlig aksept på tilbudet. Hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap, må du huske å levere helseskjema til Fremtind før du sier opp tidligere forsikring. Dette er i samsvar med bransjeavtale gitt av Finans Norge. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Forsikringen, eller deler av denne, kan til enhver tid sies opp av forsikringstakeren. Ved oppsigelse godskrives en eventuell overskytende premie som er innbetalt.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.