Forsikring

LOfavør Barneforsikring

En god barneforsikring kan være til stor hjelp dersom barnet ditt skulle rammes av alvorlig sykdom eller ulykke. Med LOfavør Barneforsikring får familien trygghet i en vanskelig tid, og barnet en mer forutsigbar økonomisk fremtid. 

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Egen veiledningstelefon

Ingen etableringsgebyr

Mulighet for dagpenger ved barnets sykehusopphold

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Barneforsikring gir rett til kompensasjon for ulykke eller sykdom som rammer barnet. Forsikringen kan kjøpes til barn som er mellom 2 måneder og 16 år gamle. Forsikringen kan beholdes til barnet fyller 26 år. For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

 • Utvalgte sykdommer
 • Medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Ombygging av bolig/tekniske hjelpemidler
 • Utvidet hjelpestønad
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Utbetaling ved død
 • Helsetelefon

Tilleggsdekninger

 • Uførekapital
 • Uførepensjon

Se detaljert dekningsoversikt på SpareBank1.no

Sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen ble akseptert av forsikringstaker dekkes ikke. Denne begrensningen gjelder ikke ved flytting av tilsvarende dekning fra annet selskap.

 • Forhold som selskapet har reservert seg mot ved vurdering av helseopplysningene. Eventuell reservasjon vil fremkomme av forsikringsbeviset.
 • Forsikringssum for de enkelte dekningene. Disse fremkommer av forsikringsbeviset.
 • Forsikringstilfeller som forsikrede selv har fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet eller forsett.
 • Norden
 • Opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder
 • Opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når den forsikrede eller dennes foresatte er:
  • Ansatt i Utenrikstjenesten
  • Ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet
  • Ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge
  • Student/aupair

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.

Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset. I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig.

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Forsikringsportalen

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine forsikringsbevis samlet på ett sted.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.