Vilkår

 Rettigheter
Alt materiale på nettsidene til LOfavør er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Utskrifter eller elektronisk kopiering av materiale er kun tillatt til privat ikke-kommersielt bruk. For kopiering av materiale utover dette skal tillatelse innhentes. Bruk av informasjonen skjer under forståelse av at LOfavør ikke påtar seg noe ansvar, hverken for økonomisk tap, feilinformasjon, skade eller andre forhold som måtte oppstå. Endringer vil kunne foregå kontinuerlig. Ved bruk av informasjon skal det det oppgis kilde og legges lenke til www.lofavor.no.

Forbehold
Informasjonen på nettstedet www.lofavor.no er ment å gi en oversikt over LOfavør medlemsfordeler og å presentere øvrig relevant informasjon knyttet til de berørte bransjer.

LOfavør tilstreber å skaffe til veie korrekt informasjon, men kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er tilgjengelig, riktig eller fullstendig, mht pris, forsikringsbevis og -vilkår, produktbeskrivelser eller annet som fremkommer på våre internettsider.

LOfavør tar forbehold om at våre leverandører uten vår viten kan trekke tilbake medlemsfordelene helt eller delvis eller endre disse i forhold til informasjonen på våre sider.

Ansvaret for informasjon om produkter, tjenester, priser, tider, garantier og annet innhold, vil til enhver tid være hos den respektive tilbyder. LOfavør holdes derfor skadesløse i et eventuelt søksmål.

LOfavør tar forbehold om at tilbud på nettstedet gjelder så langt varebeholdningen rekker - der dette måtte passe. Produktbilder som er brukt kan avvike fra det aktuelle produktet.

LOfavør tar forbehold om at det kan forekomme skrivefeil i det publiserte materialet.

Lenker til eksterne internettsider er opprettet for gjøre relevant informasjon tilgjengelig. LOfavør er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene eller for innholdet på linker som går videre fra disse.

 LOfavør påtar seg intet ansvar for tap som måtte oppstå som følge av feil eller mangler omtalt over.