Forsikring

LOfavør Grunnforsikring

Mange forbund sørger for at etterlatte får økonomisk støtte ved dødsfall, uansett dødsårsak.

Meld dødsfall

LOfavør Grunnforsikring er en engangsutbetaling ved dødsfall, og omfatter både deg og din familie. Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Se om ditt forbund har forsikringen inkludert i ditt medlemskap.

Fordeler

Gjelder deg og din familie

Ingen opphørsalder på forsikringen

Spørsmål og svar

Ved å logge inn på min side vil du også se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Medlemmer av disse forbundene har forsikringen som en del sitt medlemskap:

 • EL og IT forbundet
 • Fagforbundet Post og finans
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi
 • Musikerens Fellesorganisasjon
 • Norges Offisersforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sjømannsforbund

Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

Utbetaling av erstatning
Utbetalingsrekkefølgen er: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger til dødsbo. Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller man har felles barn og felles adresse

Nå har vi gjort det lettere for etterlatte å melde dødsfall. Det gjør at vi kan behandle saker raskere.
For å kunne melde dødsfall digitalt, må du logge inn med Bank-ID. Hvem som helst kan melde dødsfallet, uansett hvor BankID-en kommer fra.

Er du etterlatt ektefelle eller samboer til en som kun har forsikringstypene Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse?

 • Som ektefelle eller samboer: 

Meld dødsfall.

Hvis den som døde har livsforsikringer utover Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse, melder du som gjenlevende ektefelle, samboer eller livsarving dødsfallet på Fremtind Forsikrings nettside.  

 • Ellers:

Meld dødsfall her

Hvis du ikke har BankID, kan du ringe oss på telefon 21 02 76 53 Tast 3. Da hjelper en av våre saksbehandlere deg videre

Annen nyttig informasjon

Last ned vilkår for LOfavør Grunnforsikring
LOfavør Grunnforsikringsbevis

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.