Forsikring

LOfavør Grunnforsikring

Mange forbund sørger for at etterlatte får økonomisk støtte ved dødsfall, uansett dødsårsak. LOfavør Grunnforsikring er en engangsutbetaling ved dødsfall som omfatter både deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende og ugifte barn under 21 år.

Meld dødsfall

Det er enkelt for deg som etterlatt å melde dødsfall på nett. Du kan melde saken til vårt forsikringsselskap Fremtind forsikring uansett hvilken relasjon du hadde til den avdøde, og uansett hvilken type livsforsikring han eller hun hadde.

Logg inn med din egen BankID ovenfor, og begynn registreringen.

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Se om ditt forbund har forsikringen inkludert i ditt medlemskap, eller gå inn på Min Side.

Fordeler

Gjelder deg og din familie

Ingen opphørsalder på forsikringen

Spørsmål og svar

Ved å logge inn på min side vil du også se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Medlemmer av disse forbundene har forsikringen som en del sitt medlemskap:

 • EL og IT forbundet
 • Fagforbundet Post og finans
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi
 • Musikerens Fellesorganisasjon
 • Norges Offisersforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sjømannsforbund

Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.
Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

Utbetaling av erstatning
Utbetalingsrekkefølgen er: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger til dødsbo. Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller man har felles barn og felles adresse

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, deres ektefelle/samboer og barn, utbetales dobbel forsikringssum.

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Disse forbundene tilbyr forsikringen

Norsk Sjømannsforbund, FF, IE, HK Norge, NNN, NAF, FLT, NFF, NOF, EL og IT , Creo