Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Forbundet organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 10 29 60 firmapost@nnn.no

Forbundets kollektive forsikringer

Flere forsikringer