Forsikring

LOfavør Uførepensjon

En uførepensjon kan gi deg økonomisk trygghet ved inntektstap slik at du kan opprettholde en god levestandard.

Du har medlemsfordeler på LOfavør Uførepensjon, levert av Fremtind.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen tegnings- eller endringskostnader 

Ingen administrasjonskostnader 

Om uførepensjon

Mange som blir langvarig sykmeldt eller blir utsatt for en ulykke får inntekten sin redusert. Uførepensjon, levert av Fremtind, gir full månedlig utbetaling fra 50 % varig eller midlertidig uførhet, frem til pensjonsalder - opptil 67 år. Forsikringssummen baserer seg på inntekten din og dekker inntektstapet du får ved at du ikke får full lønn fra NAV. 

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

De fleste baserer utgiftene sine på en fast inntekt. Faller man utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke, vil man ikke lenger få den samme lønnen hver måned.

Uførepensjon kan kjøpes av medlemmer mellom 16 og 55 år. 

  • For studenter opp til 1G i forsikringssum.
  • Årsinntekt opp til 750 000 kroner: Opp til 30% av årslønn (minimum 1G)
  • Årsinntekt opp til 750 000 kroner eller mer: 40% av årslønn (makimalt 4G)

Utbetalingene starter etter 12 måneders sammenhengende sykemelding på minst 50%, hvis ikke annet er avtalt.

Valgt årlig forsikringssum utbetales i månedlige rater og utbetales så lenge du er minst 50 % arbeidsufør, helt frem til valgt opphørsalder (senest 67 år). Fra 5 utbetalingsår graderes utbetalingen i henhold til uføregrad.

Av årlig utbetalt uførepensjon vil 20 % av det utbetalte beløp være alminnelig skattepliktig inntekt. Ønsker du i tillegg en engangutbetaling, kan forsikringen kombineres med Uførekapital.

  • Ingen tegnings- eller etableringsomkostninger.
  • Ingen administrasjonsomkostninger.
  • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme avtale.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.