Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge (HK)
Forbundet organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 06 11 80 post@hkinorge.no