Forsikring

LOfavør Reiseforsikring

Fordi alle trenger en god reiseforsikring, har forbundet ditt forhandlet frem en meget gunstig pris for deg på LOfavør Reiseforsikring. Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien din forsikret på alle typer reiser, hele året.

Sjekk pris og bestill

Sjekk med forbundet ditt om du har spørsmål om pris og hvordan du tilegner deg forsikringen. 
Det er viktig at du sjekker vilkår for utenlandsreiser i forhold til corona før du bestiller. 

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

En reiseforsikring vi går god for

Gunstig pris

Reiseforsikringsbevis i LOfavør-appen

Spørsmål og svar

Du finner ditt forsikringsbevis og vilkår på:

Min Side

Forsikringsportalen

Forsikringsvilkår LOfavør reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring

 • EL og IT Forbundet 
 • Fagforbundet 
 • Fagforbundet Post og finans 
 • Fellesforbundet 
 • Fellesorganisasjonen
 • Forbundet for ledelse og Teknikk 
 • Industri Energi 
 • Norges Offisers- og spesialistforbund 
 • Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund 
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Manuellterapeutforening 
 • Norsk Sjømannsforbund 
 • Norsk Tjenestemannslag 
 • NISO 
 • Skolenes Landsforbund

Eiendeler

 • Skade på og tyveri av personlig reisegods
 • Skade på og tyveri av eiendeler tilhørende arbeidsgiver

Leiebil

 • Egenandel leiebil fra bilutleiefirma på ferie eller reise

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods
 • Forsinket fremmøte
 • Forsinket avgang
 • Forsinket ankomst

Sykdom

 • Akutt uventet sykdom
 • Sykehusopphold
 • Tilkalling av nærmeste pårørende
 • Psykologisk førstehjelp
 • Hjemtransport
 • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
 • Ubenyttede billetter og arrangementer

Ulykke

 • Ulykkesforsikring ved varig medisinsk invaliditet/død. Opphører ved fyllte 75 år.  
 • Utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling

 • Avbestilling som skyldes egen eller nær families sykdom/død.

Evakuering

 • Naturkatastrofe på reise utenfor Norge
 • Krig, terror, opprør
 • Epidemi på reise utenfor Norge
 • Ansvar- og rettshjelp på reiser utenfor Norden

Eiendeler

 • Motorkjøretøy, campingvogn/tilhenger, båt og utstyr/tilbehør til disse
 • Droner
 • Flyttegods
 • Software
 • Gjenstander som er innført til Norge i strid med gjeldende toll/avgiftsregler

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods eller ankomst på hjemreise
 • Utgifter ved flyforsinkelse eller kansellering som flyselskapene selv har erstatningsansvar for
 • Forsinket ankomst mindre enn 8 timer

Sykdom/Ulykke

 • Skade som skyldes luftsport, dykking dypere enn 40 meter og kampsport
 • Skade som skyldes alkohol og narkotiske midler
 • Deltakelse i ekspedisjon
 • Opphold i høyder over 6.000 meter
 • Tilkallelse hvis snarlig hjemreise
 • Utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
 • Trening eller deltakelse i organiserte idrettskonkurranser etter fylte 16 år

Avbestilling

 • Frykt for krig, terror og pandemi
 • Svangerskap eller fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
 • Forverring av sykdom som med høy sannsynlighet kunne inntreffe

Evakuering

 • Utgifter som refunderes av andre aktører
 • Frykt for krig, terror og pandemi
 • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested iarbeidstiden/studietiden i Norden
 • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.
 • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer
 • Enkelte gjenstander har aldersfradrag
 • For barn opphører forsikringen ved fylte 20 år
 • Ulykkeforsikringen opphører ved fyllte 75 år
 • Sykehusopphold og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på forhånd
 • Ved forsinkelse og innhenting av reiseruten skal selskapet kontaktes før bestilling av nye billetter
 • Evakuering må være beordret av norske myndigheter
 • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden
 • Forsikringen må være kjøpt før eller samtidig med bestilling av reisen/leieforholdet
 • Forsikringen gjelder ikke reiser til områder som det norske Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet fraråder reise eller opphold i
 • I hele verden
 • Reisen starter når man reiser fra fast bostedsadresse i Norden og avsluttes når man er tilbake
 • Ulykkesforsikring hele døgnet, også når sikrede ikke er på reise
 • Ansvar- og rettshjelp gjelder kun på reiser utenfor Norden

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn for forsikringen. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle forsikringsselskapet.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må følge, disse finner du i forsikringsbeviset.

Dersom du blir syk på reise må du straks ta kontakt med selskapet eller vår døgnåpne alarmsentral SOS International på telefon +47 22 96 50 45. Alle sykehusinnleggelser og eventuelle endringer av hjemreise som skyldes sykdom skal avklares med selskapet og/eller SOS International på forhånd. Det er også viktig at du tar vare på all dokumentasjon (dette kan være kvitteringer og bekreftelse fra lege på stedet)

Husk også å ta med deg Europeisk Helsetrygdekort på reiser til EØS-land eller Sveits!
Kortet dokumenterer at du er med i den norske folketrygden og at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles på helsenorge.no

Forsikringsportalen

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine forsikringsbevis samlet på ett sted.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

Annen nyttig informasjon

Få reiseforsikringsbevis i appen

Last ned og registrer deg i LOfavør-appen og få reisebeviset og medlemskort digitalt i appen. Da har du det alltid med deg.

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.